EDI (organisaatioiden välinen tiedonsiirto)

EDI (organisaatioiden välinen tiedonsiirto)

EDI (organisaatioiden välinen tiedonsiirto, englanniksi Electronic Data Interchange) viittaa liikekumppaneiden väliseen sähköiseen tiedonsiirtoon asianmukaisten organisaatioiden (esim. VDA, YK) määrittämien standardoitujen kommunikaatiopolkujen (esim. GXS mailbox) ja standardoitujen viestimuotojen (esim. ORDERS = order) kautta.

Koska tiedonsiirtoon ei puututa manuaalisesti, virheiden määrä vähenee, käsittelyaika lyhenee, kaikista prosesseista voidaan tehdä täysin automaattisia ja jäljitysmahdollisuus paranee. Arvokas ihmistyövoima voidaan käyttää muualla.


EDI-tekniikan edut

EDI säästää aikaa ja henkilökuntaa, tekee liiketoiminnan prosesseista läpinäkyviä ja jäljitettäviä, auttaa optimoimaan työnkulkuja ja luo synergioita. Lisäksi sen voi ottaa käyttöön nopeasti ja helposti standardoitujen teknologioiden avulla.

Automatisoitu

Organisaatioiden välisen tiedonsiirron ansiosta ei tarvita enää manuaalisia prosesseja, kuten vastaanotettujen laskujen kirjaamista. Automatisoidut prosessit vievät vähemmän aikaa ja vaativat vähemmän työvoimaa.

Läpinäkyvä

Sähköinen palaute (esim. vastaukset tilauksiin), joka siirretään yhteistyökumppanikohtaisen toiminnanohjausjärjestelmän (ERP, Enterprise Resource Planning System) käytettäväksi, parantaa eri osastojen läpinäkyvyyttä. Käytä omaa talonsisäistä IT-infrastruktuuria ja sen kirjautumistietoja, niin tekniset prosessit voidaan jäljittää.

Sisäänrakennettu

Kun käytät yhteistyökumppanikohtaista toiminnanohjausjärjestelmää (ERP), työntekijät voivat hyödyntää nykyiset tietonsa ja optimoida työnkulut. Ulkoisille järjestelmille ei ole tarvetta.

Standardoitu

Yleisten kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien käyttö tekee kommunikoinnista helpompaa EDI-yhteyden käyttöönoton ja ylläpidon aikana.

Edellä mainittujen ominaisuuksien ansiosta EDI on kustannustehokas tapa kartoittaa liiketoimintaprosesseja liikekumppanien välillä.


Kestävä kehitys ja LEDVANCE