Kuluttaja
Country

Lux-O-Meter APP – Käyttöehdot

(marraskuussa 2021)

1. Soveltamisala, käyttöehtosopimus, App Storeja koskeva vastuuvapautuslauseke

1.1 Nämä käyttöehdot hallinnoivat mobiililaitteille tarkoitetun ”Lux-O-Meter”-ohjelmistosovelluksen käytön ehtoja (tästä eteenpäin ”Appi”), jonka tarjoaa LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching, Saksa (Tästä eteenpäin ”LEDVANCE”) App Storejen kautta (lauseke 1.3).

1.2 Appin julkaisu App Storessa muodostaa sinulle LEDVANCE:n tekemän tarjouksen näiden käyttöehtojen mukaisen sopimuksen solmimisesta kanssasi. Nämä käyttöehdot hyväksymällä sinun ja LEDVANCE:n välille syntyy sitova sopimus. Luethan nämä käyttöehdot huolellisesti. Lataamalla Appin mobiililaitteeseesi tai käyttämällä sitä hyväksyt, että olet täysi-ikäinen, olet lukenut ja ymmärtänyt nämä käyttöehdot täysin ja hyväksyt, että kaikki näiden käyttöehtojen määräykset sitovat rajoituksetta, mukaan lukien kaikki muutokset, jotka voivat olla voimassa Appin käytön aikana ja sen jälkeen. Jos et ole täysi-ikäinen tai et halua hyväksyä kaikkia käyttöehtoja, sinulla ei ole oikeutta käyttää Appia, ja sinun on välittömästi lopetettava sen käyttö sekä poistettava Appin asennus mobiililaitteestasi.

1.3 Nämä käyttöehdot säätelevät yksinomaisesti sopimussuhdetta sinun ja LEDVANCEn välillä koskien Appin käyttöä. Mobiilisovellusalustan operaattori (tästä eteenpäin ”App Store”), kuten Google Play tai Apple Inc.:n App Store, joka tarjoaa Appin latauksen App Storesta ei ole näiden käyttöehtojen mukainen sopimusosapuoli.

1.4 Näiden käyttöehtojen hyväksymisen lisäksi Appin tarjoamisen edellytyksenä voi edelleen olla käytettävän App Storen erillisten ehtojen noudattaminen. App Store ei ole vastuussa Appista millään tavalla.

2. Käyttöehtojen ja menettelytapojen oikea kieli, tallentaminen ja saatavuus

2.1 Sopimuksen solmimiseen saatavilla olevat kielet ovat saksa, englanti, tanska, unkari, hollanti, italia, ranska, venäjä, suomi, slovakki, romania, puola ja tšekki.

2.2 Nämä käyttöehdot tulevat saataville ja ladattavaksi linkin kautta App Storessa.

2.3 Seuraavat menettelytavat, joissa LEDVANCE on osallisena, löytyvät ajantasaisina täältä:
https://www.ledvance.de/professional/unternehmen/ueber-ledvance/nachhaltigkeit/wirtschaft/ledvance-code-of-conduct

3. Veloituksettoman lisenssin myöntäminen ja käyttöaika

Appi (sisältäen virheiden korjaukset, korjaustiedostot, kehitykset, parannukset, päivitykset ja versiopäivitykset) on lisensoitu, eikä sitä ole myyty sinulle. Hyväksyessäsi nämä käyttöehdot LEDVANCE myöntää sinulle henkilökohtaisen, peruttavan, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rajoitetun oikeuden asentaa ja käyttää sovellusta mobiililaitteesi kautta näiden käyttöehtojen mukaisesti.

Appi tarjotaan sinulle veloituksetta.

4. Appin tarkoitus ja vaatimukset sekä sinun velvoitteesi

4.1 Appia käytetään testaamaan työhuoneesi tai muiden huoneidesi valaistusta. Se tarkistaa huoneen valon voimakkuuden mittaamalla, onko huone valaistu optimaalisesti vai onko sen oltava kirkkaampi tai himmeämpi.

4.2 Appin käyttö ei vaadi rekisteröitymistä.

4.3 Appin toimintojen hyödyntäminen edellyttää seuraavia lupia ja mobiililaitteen laitteistokomponentteja:

  • Valoanturi (Android)
  • Kamera (iOS)

4.4 Appin asianmukaisen käytön kannalta on välttämätöntä, että käyttämäsi mobiililaite täyttää Appin käytön tekniset vaatimukset, erityisesti että tuettujen käyttöjärjestelmien yhteensopiva versio on asennettu (vähintään iOS13 tai Android 5.0). Osa toiminnoista vaatii myös aktiivisen internettiedonsiirtoyhteyden.

5. Rajoitettu käyttö, keskeytys ja käytön lopetus

5.1 Et saa etkä saa muiden antaa:

a) purkaa Appin koodia, takaisinmallintaa sitä, paloitella Appia tai purkaa Appin salausta, ellei sitä Saksan tekijänoikeuslain (UrhG) 69 e §:n tai muun sovellettavan lain nojalla sallita,
b) rikkoa teollisoikeuksia, tekijänoikeuksia, henkilökohtaisia, omaisuus- ja muita kolmansien osapuolten oikeuksia käyttäessään Appia,
c) rikkoa mitään käytäntöjä, lakeja tai säädöksiä, joita Appin käyttöön sovelletaan, kun käytät sitä,
d)poistaa, muuttaa tai hämärtää mitään LEDVANCEn tai sen lisenssinhaltijoiden tavaramerkkejä Appia käyttäessä,
e) poistaa, poistaa käytöstä tai kiertää mitä tahansa Appin kopiosuojausta, oikeuksien hallintaa tai suojausominaisuuksia,
f) tehdä Appiin muutoksia tai luoda niistä johdannaisteoksia.

5.2 LEDVANCE on oikeutettu keskeyttämään tai lopettamaan oikeutesi käyttää Appia ilman etukäteisilmoitusta, jos LEDVANCElla on perusteltu syy epäillä, ettet ole noudattanut tai et noudata mitä tahansa näiden käyttöehtojen ehdoista, rikot sovellettavia lakeja, määräyksiä, lisenssejä tai käyttöehtoja tai käytät Appia väärin tai sopimattomasti.

6. Appin päivitykset ja muutokset

6.1 LEDVANCE pyrkii kehittämään Appia jatkuvasti, joten siihen voidaan tehdä muutoksia ajan mittaan. Erityisesti LEDVANCElla on oikeus oman harkintansa mukaisesti:

a) kehittää virheenkorjauksia, korjaustiedostoja, parannuksia, kehityksiä, päivityksiä ja versiopäivityksiä uusien ominaisuuksien tarjoamiseksi tai sovelluksen suorituskyvyn parantamiseksi; ja/tai
b) keskeyttää tai lopettaa Appin osan, ominaisuuden ja/tai sovelluksen, ottaa käyttöön uusia ominaisuuksia tai rajoittaa tiettyjä ominaisuuksia tai rajoittaa pääsyä sovellukseen tai sen osaan.

6.2 Joissakin tapauksissa LEDVANCEn Appiin tekemät muutokset voivat aiheuttaa, etteivät ohjelmistomääritykset (sisältäen rajoituksetta mobiililaitteen käyttöjärjestelmän) tai asetukset enää toimi Appia käytettäessä, ja sinun on ehkä päivitettävä tai muutettava tällaisia määrityksiä tai asetuksia jatkaaksesi Appin käyttöä.

6.3 LEDVANCE pyrkii mahdollisuuksien, kohtuuden ja käytännöllisyyden rajoissa ilmoittamaan sinulle Appiin tehdyistä merkittävistä muutoksista, jotka vaikuttaisivat sinuun kielteisesti.

7. Kolmannen osapuolen tiedonsiirtomaksut

Huomaa, että mobiilipalveluntarjoajasi sopimusehdoissa voi olla maksuja, rajoja ja/tai rajoituksia, jotka voivat vaikuttaa Appin käyttöön. Mobiilipalveluntarjoajasi voi esimerkiksi veloittaa datankäyttömaksuja Appin käytöstä, mukaan lukien rajoituksetta Appin lataamisen tai muun mobiililaitteen käytön Appin käytön aikana. Hyväksyt, että olet yksin vastuussa kaikista tällaisista maksuista, rajoista ja rajoituksista.

8. Teollisoikeudet, tavaramerkit

Appi sisältää immateriaalioikeuslakien ja sopimusten suojaamia omistusoikeudellisia ja luottamuksellisia tietoja. Appi ja sen sisältö ovat LEDVANCEN tai sen kumppaneiden tai lisenssinantajien immateriaalioikeuksia, jotka varaavat kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty näissä käyttöehdoissa. Kaikki Appissa esillä olevat tavaramerkit, logot ja palvelumerkit (yhdessä ”Merkit) ovat LEDVANCEn tai sen kumppaneiden tai lisenssinantajien omaisuutta. Sinulla ei ole oikeutta käyttää mitään näistä merkeistä ilman omistajan etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

9. Appin iOS-version käyttöä koskevat lisäehdot

9.1 Tässä lausekkeessa esitetyt ehdot koskevat vain Applen App Storesta hankittua Appin iOS-versiota. Nämä ehdot ovat Applen asettamia vähimmäisvaatimuksia sovelluskehittäjän luomien Appien käyttöehdoille.

9.2 LEDVANCE on yksin vastuussa Appista. Apple ei ole osallistunut kehitystyöhön eikä se ole vaikuttanut Appin sisältöön eikä suunnitteluun. Sen vuoksi seuraavat ovat voimassa:

9.2.1 Appin tuki ja ylläpito ovat yksin LEDVANCEn vastuulla, ei Applen.

9.2.2 LEDVANCEn yhteystiedot ovat:

LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching,
puhelin: +49 89-780673-100
sähköposti: contact@ledvance.com


9.3 LEDVANCE Takaa, että Appi on virheetön näiden käyttöehtojen lausekkeen 11 mukaisesti. Siinä tapauksessa, että Appi tai siihen liittyvä palvelu on viallinen, voit lisäksi ottaa yhteyttä Appleen. Apple ei ole vastuussa Appin takuusta. Muut vastuuasiat ovat ainoastaan LEDVANCEn vastuulla.

9.4 LEDVANCE on yksin vastuussa mistä tahansa muusta vaatimuksesta, jonka esittäjä voit olla sinä tai kolmannet osapuolet ja jotka johtuvat Appista tai sen käytöstä, ei Apple. Tämä koskee erityisesti tuotevastuuta sekä lakisääteisten velvoitteiden, hallinnollisten määräysten tai kuluttajansuojasäännösten rikkomista.

9.5 Jos kolmas osapuoli esittää vaatimuksia, jotka perustuvat Appin tekemiin immateriaalioikeuksien loukkaamiseen tai sinuun yhdistettävän sovelluksen hallussapidon ja käytön, LEDVANCE on yksin vastuussa tällaisten vaatimusten tutkimisesta, sovittelusta ja käsittelystä ja niitä vastaan puolustautumisesta, ei Apple.

9.6 Sinä varmistat, että:

9.6.1 et asu maassa, jonka Amerikan Yhdysvaltojen hallitus on asettanut kauppasaartoon tai jonka Amerikan Yhdysvaltojen hallitus on sisällyttänyt terroristeja tukevien maiden luetteloon, ja

9.6.2 et ole luettelossa henkilöistä, joiden kanssa Yhdysvaltain hallitus on kieltänyt tai rajoittanut kauppaa (rajoitettujen osapuolten luettelo).

9.7 Apple ja Applen kumppanit ovat näiden käyttöehtojen mukaisia kolmannen osapuolen edunsaajia. Jos hyväksyt näiden käyttöehtojen noudattamisen, Applella on oikeus panna sinua vastaan täytäntöön kaikki oikeudet tai vaatimukset, joita Applella voi olla näiden käyttöehtojen nojalla.

10. Tietosuojakäytäntö

Kaikki LEDVANCEn sinulta keräämä tieto käsitellään Lux-O-Meter-appin tietosuojakäytännön mukaisesti. Lux-O-Meter-appin tietosuojakäytäntö on saatavilla seuraavasta osoitteesta:
https://www.ledvance.com/consumer/company/about-ledvance/privacy-policy/privacy-policy-lux-o-meter-app

11. Rajoitettu takuu ja vastuu

LEDVANCE on vastuussa sinulle seuraavien ehtojen mukaisesti:

11.1 LEDVANCE tarjoaa Appia käyttöösi veloituksetta. LEDVANCE on vastuussa sinulle Appin materiaalivirheistä ja omistusoikeuksien puutteista vain, jos vika salataan vilpillisesti. Materiaalivirhe on olemassa, jos Appin laatu ei ole sovitun kaltainen (lauseke 4) riskinsiirron yhteydessä. Omistusoikeuden puute on olemassa, jos kolmannet osapuolet voivat puolustaa oikeuksia sinua vastaan Appiin liittyen pois lukien tapaukset, jotka on lueteltu näissä käyttöehdoissa.

11.2 LEDVANCE on laatutakuuolettamuksen mukaisesti vastuussa sinulle lakisääteisten säännösten mukaisesti vain vahingoista, jotka ovat aiheutuneet LEDVANCEn, sen laillisten edustajien tai sijaisten törkeästä huolimattomuudesta tai sellaisesta aikomuksesta, mitkä ovat aiheuttaneet henkeen, raajoihin tai terveyteen kohdistuneen vamman. Koska LEDVANCE tarjoaa Appiin sinulle veloituksetta, LEDVANCE ei ole vastuussa pienistä huolimattomuuksista. LEDVANCEn vahinkovastuu tuotevastuulain (ProdHaftG) mukaisesti pysyy voimassa.

11.3 LEDVANCE ei ole vastuussa vikatilanteista eikä vaurioista, jotka johtuvat:
a) sovelluksen epäasianmukaisesta, sopimattomasta käytöstä, kun käyttäjä olet sinä tai kolmas osapuoli,
b) Internetyhteyden teknisistä vioista (esim. vaihteleva yhteyden laatu, esteet päästä verkkoyhteyteen, riittämätön yhteyden laatu), tai
c) näiden käyttöehtojen mukaisten velvoitteidesi rikkominen, erityisesti lausekkeiden 5 ja 9.6.

12. Sovellettava laki, käyttöliittymäalusta, oikeustoimipaikka

12.1 Saksan liittotasavallan lakia sovelletaan kansainvälisen tavarakauppasopimusten tekemistä koskevien YK:n yleissopimusten ja kansainvälisen yksityisoikeuden määräysten poissulkemiseen, jos:

12.1.1 vakituinen asuinpaikkasi on Saksa, tai

12.1.2 vakituinen asuinpaikkasi on maassa, joka ei kuulu Euroopan Unioniin.
Jos vakituinen asuinpaikkasi Euroopan unionin jäsenvaltiossa, sovelletaan myös Saksan lainsäädäntöä, jolloin tämä ei vaikuta sen valtion pakollisiin säännöksiin, jossa vakituinen asuinpaikkasi on.

12.2 Euroopan komissio tarjoaa alustan verkkovälitteiseen riidanratkaisuunosoitteessa https://ec.europa.eu/consumers/odr. LEDVANCE ei ole velvollinen tai halukas osallistumaan riitojenratkaisumenettelyyn kuluttajien välimieslautakunnassa.

12.3 Jos olet kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai -erityisrahasto, yksinomainen oikeustoimipaikka kaikissa riidoissa, jotka johtuvat LEDVANCEn ja sinun tai näiden käyttöehtojen välisestä sopimussuhteesta tai liittyvät siihen, on München Saksassa. LEDVANCE:lla on kuitenkin myös oikeus haastaa sinut oikeuteen omassa oikeustoimipaikassasi. Tämä ei vaikuta yksinomaisia oikeustoimipaikkoja koskeviin pakollisiin säännöksiin.

13. Käyttöehtojen muutokset, osittainen pätemättömyys

13.1 LEDVANCE pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa tarpeellisessa määrin sillä edellytyksellä, ettet joudu sen vuoksi epäedulliseen asemaan vastoin hyvää uskoa tai kohtuullisuutta. Kaikki käyttöehtoihin tehdyt muutokset tulevat sinun saatavillesi suoraan vastaavan App Storen kautta Appipäivitysten yhteydessä olevan latauslinkin kautta. Jos et hyväksy muutettuja käyttöehtoja, voit vapaasti hylätä ne; Tämä tarkoittaa kuitenkin sitä, ettet voi enää käyttää Appia. Jos jatkat Appin käyttöä, hyväksyt muutokset.

13.2 Jos näiden käyttöehtojen yksittäiset määräykset ovat pätemättömiä, lainvoimattomia tai täytäntöönpanokelvottomia kokonaan tai osittain, tämä ei vaikuta muiden ehtojen pätevyyteen ja täytäntöönpanokelpoisuuteen. Pätemätön tai täytäntöönpanokelvoton säännös korvataan pätevällä ja täytäntöönpanokelpoisella säännöksellä, joka heijastaa tarkasti osapuolten taloudellisia tavoitteita. Sama koskee tilannetta, jossa säännös poistetaan.

Jaa sivu sosiaalisessa mediassa