Kuluttaja
Country

KÄYTTÖEHDOT

1. KATTAVUUS

1.1 Nämä käyttöehdot koskevat tämän LEDVANCE GmbH:n ja/tai sen tytäryritysten (”LEDVANCE”) tarjoaman sivuston (”LEDVANCE-sivusto”) kaikenlaista käyttöä. Näitä käyttöehtoja voidaan täydentää, muuttaa tai ne voidaan korvata muilla ehdoilla esim. tuotteiden ja palvelujen hankkimista varten. Tälle sivustolle kirjautumisen tai – kun kirjautumista ei vaadita – sille siirtymisen tai sen käyttämisen katsotaan tarkoittavan käyttöehtojen nykyisen version hyväksymistä.

1.2 Olettaen että käyttäjä käyttää LEDVANCE-sivustoa liiketoimintakumppanin ominaisuudessa ts. omiin kauppa-, liiketoiminta- tai ammattitarkoituksiinsa tai julkisen yhtiön tai yrityksen puolesta, Saksan siviililain § 312e kappale 1, lause 1, nro 1 – 3, ei päde.

2. PALVELUT

2.1 LEDVANCE-sivusto sisältää tietoja ja ohjelmistoja sekä mahdollisesti niihin liittyviä asiakirjoja katsottavaksi ja ladattavaksi.

2.2 LEDVANCE pidättää oikeuden lopettaa minkä tahansa LEDVANCE-sivuston toiminta osittain tai kokonaan milloin tahansa. Internetin ja tietokonejärjestelmien luonteen takia LEDVANCE ei ota vastuuta LEDVANCE-sivuston jatkuvasta käytettävyydestä.

3. REKISTERÖINTI, SALASANA

3.1 Jotkin LEDVANCE-sivuston sivut saattavat olla salasanasuojattuja. Vain rekisteröityneet käyttäjät pääsevät sellaisille sivuille turvallisuuden ja liiketoimintaan liittyvien transaktioiden salaamisen vuoksi. LEDVANCE pidättää oikeuden estää kenen tahansa käyttäjän rekisteröityminen. LEDVANCE pidättää nimenomaisesti oikeuden vaatia käyttäjärekisteröintiä sivuille, jotka ovat aiemmin olleet vapaasti saavutettavissa. LEDVANCE saa milloin tahansa ja ilman mitään velvoitetta ilmoittaa syytä estää käyttäjää pääsemästä salasanasuojatulle alueelle estämällä käyttäjätiedot (kuten määritelty alla), erityisesti jos käyttäjä

  • antaa rekisteröityessään vääriä tietoja,
  • rikkoo käyttöehtoja tai laiminlyö riittävää huolellisuutta käsitellessään omia käyttäjätietojaan,
  • rikkoo mitä tahansa voimassa olevaa lakia siirtyessään LEDVANCE-sivustolle tai sitä käyttäessään,
  • ei ole käyttänyt LEDVANCE-sivustoa pitkään aikaan.


3.2 Rekisteröitymisen aikana käyttäjän täytyy antaa oikeaa tietoa ja sikäli kuin tiedot muuttuvat, päivittää ne (internetissä, mahdollisessa laajuudessa) ilman perusteettomia viiveitä. Käyttäjän tulee varmistaa, että hänen LEDVANCElle antamansa sähköpostiosoite on voimassa ja että käyttäjä voidaan tavoittaa kyseisestä osoitteesta.

3.3 Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjä saa pääsykoodit, jotka muodostuvat käyttäjätunnuksesta ja salasanasta (”käyttäjätiedot”). Ensimmäisellä käyntikerralla käyttäjän tulee vaihtaa OSRAMin antama salasana uuteen, vain käyttäjän itsensä tiedossa olevaan salasanaan. Käyttäjätietojen avulla käyttäjä voi katsoa tai muokata omia tietojaan tai peruuttaa tai antaa luvan omien tietojensa käsittelyyn.

3.4 Käyttäjän tulee varmistaa, että kolmannet osapuolet eivät pääse käsiksi käyttäjätietoihin. Hän on vastuussa omalla käyttäjätunnuksellaan tehdyistä maksutapahtumista ja muista toimista. Käyttäjän tulee kirjautua jokaisen käyttökerran jälkeen ulos salasanalla suojatulta alueelta. Jos ja kun käyttäjä havaitsee, että kolmannet osapuolet käyttävät luvatta hänen käyttäjätietojaan, käyttäjän täytyy ilmoittaa siitä viipymättä LEDVANCElle kirjallisesti sekä sähköpostilla, mikäli mahdollista.

3.5 Saatuaan tiedon kohdassa 3.4 mainitusta, LEDVANCE estää pääsyn salasanasuojatulle alueelle kyseisillä käyttäjätiedoilla. Käyttäjä voi päästä alueelle uudelleen vain LEDVANCElle osoittamallaan hakemuksella tai rekisteröitymällä uudelleen.

3.6 Käyttäjä voi pyytää rekisteröintinsä peruutusta milloin tahansa kirjallisesti sikäli kuin poistaminen ei loukkaa sopimussuhteiden asianmukaista jatkumista. Tällaisessa tapauksessa LEDVANCE poistaa kaikki käyttäjätiedot ja muut käyttäjää koskevat henkilökohtaiset tiedot heti, kun näitä tietoja ei enää tarvita.

4. TIETOJA, OHJELMISTOJA JA ASIAKIRJOJA KOSKEVAT KÄYTTÖOIKEUDET

4.1 Nämä käyttöehdot koskevat kaikkea tietojen, ohjelmistojen ja asiakirjojen käyttöä tällä LEDVANCE-sivustolla. Erikseen sovitut lisenssiehdot menevät näiden käyttöehtojen edelle.

4.2 LEDVANCE takaa käyttäjälle ei-yksinoikeudellisen ja luovuttamattoman luvan käyttää LEDVANCE-sivustolla käyttäjän saataville asetettuja tietoja, ohjelmistoja ja asiakirjoja sovitussa laajuudessa, tai, jos tällaista sopimusta ei ole, LEDVANCElle käyttöön asettamisen yhteydessä tarkoittamassa laajuudessa, sikäli kuin mikään kohdan 5 rajoituksista ei koske niitä.

4.3 Ohjelmistot asetetaan veloituksetta käyttöön kohdekoodimuodossa. Mitään velvoitetta asettaa lähdekoodi saataville ei ole. Tämä ei koske avoimen lähdekoodin ohjelmistoja, joiden lisenssiehdot menevät näiden käyttöehtojen edelle kun kyseisen ohjelmisto välitetään, ja jotka vaativat lähdekoodin saatavuutta. Tällaisessa tapauksessa LEDVANCE asettaa lähdekoodin käyttöön tästä syntyneiden kustannusten korvaamista vastaan.

4.4 Käyttäjä ei saa koskaan jakaa tietoja, ohjelmistoja tai asiakirjoja kolmannelle osapuolelle. Niitä ei saa myöskään vuokrata tai asettaa millään muulla tavalla käytettäviksi. Jos laki ei sitä nimenomaan salli, käyttäjä ei saa muokata ohjelmistoa tai asiakirjaa eikä purkaa, tutkia käänteistekniikalla tai dekompiloida ohjelmistoa tai erottaa siitä mitään osaa. Käyttäjä saa tehdä ohjelmistosta yhden varmuuskopion sikäli kuin se on tarpeen näiden käyttöehtojen mukaisen käytön jatkamisen kannalta.

4.5 Tiedoilla, ohjelmistoilla ja asiakirjoilla on tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten tekijänoikeussopimusten sekä immateriaaliomaisuutta koskevien sopimusten mukainen suoja. Käyttäjän täytyy noudattaa näitä lakeja. Erityisesti käyttäjä ei saa muokata, paljastaa tai poistaa mitään alfanumeerista koodia, merkkiä tai tekijänoikeushuomautusta sen paremmin tiedoista kuin ohjelmistosta tai asiakirjoista tai niiden kopioista.

4.6 Tämä ei vaikuta Saksan tekijänoikeuslain pykälään §§ 69a ja sitä seuraaviin kohtiin.

5. IMMATERIAALIOMAISUUS

5.1 LEDVANCE-sivuston sisältämä materiaali mukaan lukien kaikki sisältö, tiedot, valokuvat, kuvitukset, grafiikka, nimet, tavaramerkit ja logot ovat LEDVANCE GmbH:n tai sen lisenssinantajien omaisuutta. Tekijänoikeus- ja tavaramerkkilait sekä muut immateriaaliomaisuutta koskevat lait suojaavat niitä. Materiaaleja saa käyttää vain henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Lukuunottamatta kohdassa 4 mainittuja ehtoja, LEDVANCE-sivuston yllä kuvattua sisältöä ei saa muuttaa, kopioida, jäljentää, myydä, vuokrata, käyttää, täydentää tai hyödyntää muulla tavalla ilman LEDVANCE GmbH:n etukäteen antamaa kirjallista lupaa.

5.2 Mitään yllä mainituttua ei tule tulkita luvaksi, lisenssiksi tai oikeudeksi käyttää mitään LEDVANCE GmbH:n patenttia, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeuden alaista materiaalia. Se ei myöskään anna mitään lisenssiä tai oikeutta käyttää mihinkään yllä kuvattuun materiaaliin liittyviä tekijänoikeuksia tai muita oikeuksia.

5.3 Sanaa ja laitetavaramerkkiä LEDVANCE, muita tuotemerkkejä, kuvituksia ja logoja käytetään merkitsemään LEDVANCE-tuotteita ja ne ovat LEDVANCE GmbH:n omaisuutta. Rekisteröintejä ei mahdollisesti ole vielä viety läpi kaikissa maissa.

5.4 Näiden nimien ja tavaramerkkien käyttäminen edellyttää LEDVANCE GmbH:n nimenomaista lupaa. LEDVANCE-nimen käyttäminen viittauksena on sallittua esim. luotaessa linkki tälle sivustolle. LEDVANCE GmbH:lle täytyy ilmoittaa etukäteen tällaisesta käytöstä.

6. KÄYTTÄJÄN VELVOLLISUUDET

6.1 Siirtyessään LEDVANCE-sivustolle tai käyttäessään sitä käyttäjä ei saa

  • vahingoittaa muita ihmisiä, erityisesti alaikäisiä, tai loukata heidän oikeuksiaan;
  • loukata yleistä siveellisyyttä;
  • loukata immateriaalioikeuksia tai muita omistusoikeuksia;
  • syöttää sivustolle mitään sisältöä, joka sisältää viruksen, ns. troijalaisen tai muun tietoja vahingoittamaan kykenevän ohjelman;
  • välittää, tallentaa tai ladata hyperlinkkejä tai sisältöjä, joihin käyttäjällä ei ole oikeutta, etenkään, jos hyperlinkit tai sisältö loukkaavat luottamuksellisuusvelvoitteita tai ovat laittomia;
  • levittää pyytämättömiä sähköposteja (niin sanottu ”spam”) tai perusteettomia virusvaroituksia, vikavaroituksia tai vastaavaa materiaalia; lisäksi käyttäjä ei saa houkutella arpajaisiin, ketjukirjeisiin, pyramidipeleihin tai vastaaviin aktiviteetteihin.


6.2 LEDVANCE voi estää pääsyn LEDVANCE-sivustolle koska tahansa, erityisesti jos käyttäjä rikkoo mitä tahansa näiden käyttöehtojen velvoitetta.

7. HYPERLINKIT

LEDVANCE-sivusto saattaa sisältää hyperlinkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. LEDVANCE ei ole vastuussa kyseisten sivustojen sisällöistä, eikä esitä tai suosittele sivustoja tai niiden sisältöjä ominaan. LEDVANCE ei valvo kyseisten sivustojen tietoja eikä ole vastuussa niiden sisällöstä ja antamista tiedoista. Käyttäjä on itse vastuussa sivustojen käyttämisestä.

8. VASTUU

8.1 Kaikenlaisissa vahinkotapauksissa olemme vastuussa lainkohtia vastaavasti vain siinä tapauksessa, että kyse on (1) tahallisesta ja törkeästä laiminlyönnistä, (2) terveyshaitasta, fyysisestä vammasta tai kuolemasta, (3) toimitus- tai laatutakuista, (4) vahingoittamistarkoituksessa tehdystä salaamisesta (5) vaatimustapauksissa, jotka perustuvat tuotevastuulakiin. Jos olemme syyllistyneet oleellisen velvoitteen rikkomiseen tai jos asiakas on oikeutettu vahinkojen korvaamiseen toimipaikassa, vastuu rajoittuu tyypillisesti ilmenevien, ennustettavissa olevien vahinkojen korvaamiseen. Meitä kohtaan ei voi esittää mitään muuta vahingonkorvausvaadetta (esim. välillisistä vahingoista). Oleelliset velvoitteet tarkoittavat näiden ehtojen yhteydessä asiakkaan oleellisia laillisia oikeuksia suojelevia velvoitteita, jotka sopimuksen sisältö ja tarkoitus pyrkivät takaamaan. Lisäksi oleellisiksi velvoitteiksi katsotaan velvoitteet, jotka mahdollistavat sopimuksen täyttämisen ja joihin asiakas yleensä voi luottaa (esim. sovittujen tuotteiden toimitus sovituilla tai spesifikaatioissa ilmoitetuilla ominaisuuksilla, sovitun ajan puitteissa, sekä näiden tuotteiden sopivuus sovittuun tai tuotekuvauksessa ilmoitettuun tarkoitukseen).

8.2 LEDVANCE-sivuston tiedot saattavat sisältää spesifikaatioita tai yleisiä kuvauksia, jotka koskevat yksittäisten tuotteiden teknisiä mahdollisuuksia. Näitä tuotteita ei ehkä ole saatavissa tietyissä tapauksissa (esim. tuotemuutosten takia). Tuotteen vaaditusta suorituskyvystä tulee siksi sopia yhdessä hankintahetkellä.

9. VIRUKSET

Vaikka LEDVANCE tekee parhaansa pitääkseen LEDVANCE-sivuston puhtaana viruksista, LEDVANCE ei voi täysin taata, että sivustolla ei ole viruksia. Käyttäjän tulee suojata tietokoneensa tarvittavin varotoimin ja käyttää virustorjuntaohjelmaa ennen kuin lataa mitään tietoja, ohjelmistoja tai asiakirjoja.

10. VIENTIVALVONTA

Tiettyjen tietojen, ohjelmistojen ja asiakirjojen maastavienti saattaa olla luvanvaraista esim. niiden luonteen tai määränpäässä tapahtuvan käytön takia. Käyttäjän tulee noudattaa tietoja, ohjelmistoja ja asiakirjoja koskevia vientimääräyksiä, erityisesti EU-määräyksiä sekä yksittäisten EU-jäsenmaiden ja USA:n määräyksiä. LEDVANCE merkitsee lupaa tarvitsevat tiedot tarvittavalla tavalla.

11. TIETOSUOJA

OSRAM-sivuston käyttäjien henkilötietoja kerätessään, käyttäessään ja käsitellessään LEDVANCE noudattaa tietosuojaa koskevia lakeja sekä LEDVANCE-tietosuojaperiaatteita, jotka löytyvät kohdasta Yksityisyys.

12. TÄYDENTÄVÄT SOPIMUKSET, OIKEUSTOIMIPAIKKA, SOVELLETTAVA LAKI

12.1 Kaikki täydentävät sopimukset täytyy tehdä kirjallisesti.

12.2 Oikeustoimipaikka on München, jos käyttäjä on Saksan kauppalain (”Handelsgesetzbuch”) mukaan kauppias.

12.3 LEDVANCE-sivuston yksittäisiä sivuja ylläpitää ja hallitsee LEDVANCE ja/tai sen tytäryritykset. Sivut vastaavat siinä maassa sovellettavaa lakia, jossa vastaavalla yrityksellä on liiketoimipaikka. LEDVANCE ei ota vastuuta siitä, että LEDVANCE-sivuston tiedot, ohjelmistot ja/tai asiakirjat voivat olla katsottavissa tai ladattavissa tällaisen maan rajojen ulkopuolella. Jos käyttäjät tulevat LEDVANCE-sivustolle tällaisen maan ulkopuolelta, he ovat yksin vastuussa paikallisten lakien noudattamisesta. Kajoaminen LEDVANCE-sivuston tietoihin, ohjelmistoihin ja/tai asiakirjoihin sellaista maista käsin, joissa kyseinen sisältö on laitonta, on kiellettyä. Tällaisissa tapauksissa, ja sikäli kuin käyttäjä haluaa liiketoimintasuhteeseen LEDVANCEin kanssa, käyttäjää pyydetään kääntymään vastaavan maan LEDVANCE-edustajan puoleen.

12.4 Näitä käyttöehtoja koskee Saksan laki. Oikeustoimipaikka on München. Saksan 17. heinäkuuta 1973 päivätyn irtaimen omaisuuden kansainvälistä myyntiä koskevan yleissopimuksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien 11. huhtikuuta 1980 päivätyn kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen (CISG) soveltaminen ei tule kyseeseen.

Jaa sivu sosiaalisessa mediassa