Kuluttaja
Country

LEDVANCE SMART+ -SOVELLUKSEN TIETOSUOJASELOSTE

VERSIO 1.1, VOIMAANTULO: 1. MAALISKUUTA 2019

Tämä tietosuojaseloste (”seloste”) säätelee henkilötietojesi käsittelyä LEDVANCE SMART+ -sovelluksessa (”sovellus”).

1. LEDVANCE-TIETOSUOJASITOUMUS

Henkilötietojesi turvallisuuden ja yksityisyyden suojaaminen on meille tärkeää. Siksi noudatamme liiketoiminnassamme kaikkia sovellettavia tietosuojaa ja tietoturvaa koskevia lakeja. Alla kuvatun selostuksen tarkoituksena on auttaa käyttäjää ymmärtämään, mitä tietoja saatamme kerätä ja miten käytämme, säilytämme, suojelemme, jaamme ja säilytämme näitä tietoja.

2. REKISTERINPITÄJÄ

Asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus, jäljempänä myös ”GDPR”) 4 artiklan 7 kohdan mukainen rekisterinpitäjä on

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Saksa
Puhelin: +49 89 780 673 100
Sähköposti: contact@ledvance.com

(jäljempänä ”LEDVANCE”).

3. TIETOSUOJAVASTAAVA

LEDVANCE on nimennyt tietosuojavastaavan (Data Protection Officer), johon saa yhteyden lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseen privacy@ledvance.com tai postiosoitteeseen

DataCo GmbH
Dachauer Str. 65
80335 München
Saksa.

4. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN JA KÄSITTELEMINEN

4.1 Kun käyttäjä käyttää sovellusta, keräämme muun muassa seuraavia tietoja:

a) Kun käyttäjä lataa ja asentaa sovelluksen mobiililaitteeseen, sovellus kerää ja tallentaa mobiililaitteen ja sen käyttöjärjestelmän mallin tai version. Tämä tieto auttaa LEDVANCEa sovelluksen suorittamisessa. Tässä yhteydessä henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen* 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Käyttäjällä on sopimusperusteinen velvollisuus antaa meille tähän tarkoitukseen tarvittavat tiedot. Muuten emme voi tarjota käyttäjälle sovelluksemme palveluja.

b) Lisäksi käsittelemme edellä mainittuja tietoja, jotta voimme analysoida sovelluksen käyttöä, suojata sovellusta ja sen sisältöä sopimattomalta käytöltä ja parantaa käyttäjäkokemusta. Tällaisen käsittelyn oikeusperustana on yleisen tietosuoja-asetuksen* 6 artiklan 1 kohdan f alakohta, koska on oikeutetun oikeutemme mukaista varmistaa sovelluksen asianmukainen toiminta ja tarjota käyttäjille heitä kiinnostavia palveluja.

c) Kun käyttäjä käyttää sovellusta, sovellus kerää ja tallentaa seuraavat tiedot:

  • Sovelluksen versio ja konfigurointi,
  • käyttäjän mahdollisesti luomat kohtaukset ja ryhmät sekä
  • käyttäjän henkilökohtaiset mieltymykset, kuten värit, kieli, aikavyöhyke jne.

Tämä tiedonkeruu on oikeutettua yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan määrittämän oikeutetun edun perusteella, jotta voimme varmistaa sovelluksemme moitteettoman toiminnan ja kehittää sovelluksemme tarjoamia palveluja.

d) Kun käyttäjä yhdistää tuotteita kolmannen osapuolen sovellusten kautta, keräämme tuotteiden ja sovellusten käyttöön liittyvät tiedot, kuten huoneiden ja tuotteiden määritykset sekä käyttäjän nimi ja sähköpostiosoite. Tämä tiedonkeruu on oikeutettua yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan määrittämän oikeutetun edun perusteella, jotta voimme kehittää sovelluksemme tarjoamia palveluja.

4.2 Jos käyttäjän henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaiseen oikeutettuun etuun, siihen liittyvästä tasapainotestistä saa meiltä lisätietoja. Yhteystiedot ovat näiden ehtojen kohdassa 12.

4.3 Käyttäjän on valittava ilmoituksien vastaanottaminen tai tietyt valinnaiset oikeudet, jotta hän voi vastaanottaa sovelluksen palveluja koskevia ilmoituksia, kuten tietoja päivityksistä tai sovelluksen uusien toimintojen käytöstä. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa eteenpäin vaikuttavalla tavalla lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen smarthome-support@LEDVANCE.COM. Tämä ei vaikuta takautuvasti ennen peruuttamista käsiteltyihin henkilötietoihin. Käyttäjällä ei ole lakisääteistä velvoitetta antaa meille yllämainittuihin tarkoituksiin tarvittavia tietoja. Ilman näitä tietoja emme kuitenkaan voi lähettää käyttäjälle sovelluksen palveluihin liittyviä oleellisia ilmoituksia.

4.4 Vastaanotamme ja tallennamme kaikki käyttäjän meille tietoisesti antamat tiedot, kuten käyttäjän sähköpostiosoite tai käyttäjän nimeämät huoneet, joissa hän käyttää tuotteitamme. Käytämme käyttäjän sähköpostiosoitetta tämän käyttäjätilin tunnistamiseen. Käytämme huoneiden nimiä käyttäjän henkilökohtaisten määritysten muistamiseen, kun käyttäjä kirjautuu sisään sovellukseen. Tässä yhteydessä henkilötietojen käsittely perustuu yleisen tietosuoja-asetuksen* 6 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Käyttäjällä on sopimusperusteinen velvollisuus antaa meille tähän tarkoitukseen tarvittavat tiedot. Muuten emme voi tarjota käyttäjälle sovelluksemme palveluja. Saatamme myös kerätä ja tallentaa paikannus- ja käyttötietoja. Näitä tietoja käytetään sovelluksemme tarjoamien palvelujen parantamiseen. Jos käyttäjän tietoja käsitellään tässä yhteydessä, oikeusperusteena on käyttäjän suostumus yleisen tietosuoja-asetuksen* 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa eteenpäin vaikuttavalla tavalla lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen smarthome-support@LEDVANCE.COM. Tämä ei vaikuta takautuvasti ennen peruuttamista käsiteltyihin henkilötietoihin. Käyttäjällä ei ole lakisääteistä velvoitetta antaa meille yllämainittuihin tarkoituksiin tarvittavia tietoja. Ilman näitä tietoja emme kuitenkaan pysty tarjoamaan parempia palveluja käyttäjälle.

4.5 Käyttäjä voi rekisteröityä vastaanottamaan sähköposti-ilmoituksia meidän tai konserniyhtiöidemme tarjoamista tuotteista, palveluista, tarjouksista, kampanjoista, palkinnoista ja tapahtumista. Jos käyttäjän tietoja käsitellään tässä yhteydessä, oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen* 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen käyttäjän suostumus. Jos käyttäjä on antanut meille suostumuksensa mainostarkoituksissa tehtäviin yhteydenottoihin, lähetämme tällaisia viestejä sähköpostitse. Lähetämme käyttäjälle tuotteisiimme ja sovellukseemme liittyviä päivityksiä, tiedotteita, kyselyjä, myynninedistämistarjouksia (joko omissa nimissämme tai konserniyhtiöidemme tai liikekumppaneidemme puolesta) ja informatiivisia viestejä, jotka koskevat sovelluksen ja tuotteiden uusia versioita tai ominaisuuksia, tai kommunikoimme viesteillä käyttäjän kanssa tuotteiden ja sovellusten käytöstä. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa eteenpäin vaikuttavalla tavalla lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen smarthome-support@LEDVANCE.COM tai klikkaamalla sähköpostiviestin alaosassa olevaa kohtaa Unsubscribe from this list (Lopeta tilaus) tai Update subscription preferences (Päivitä tilausasetukset). Tämä ei vaikuta takautuvasti ennen peruuttamista käsiteltyihin henkilötietoihin. Käyttäjällä ei ole lakisääteistä velvoitetta antaa meille yllämainittuihin tarkoituksiin tarvittavia tietoja. Ilman näitä tietoja emme kuitenkaan voi lähettää käyttäjälle ilmoituksia tuotteista, palveluista, tarjouksista, kampanjoista, palkinnoista ja tapahtumista, joita me tai konserniyhtiömme tarjoamme.

4.6 Lisäksi on huomioitava, että käyttäjä vastaanottaa myös tiettyä palvelutasoista viestintää, jota pidämme tuotteiden ja sovelluksen käytön kannalta kriittisen tärkeänä. Tällainen viestintä voi sisältää vastauksia käyttäjän kysymyksiin ja pyyntöihin (myös asiakaspalveluun lähetettyihin tiedusteluihin), teknisiin ilmoituksiin, päivityksiin ja turvahälytyksiin liittyviä ilmoituksia sekä tukeen ja hallinnollisiin asioihin liittyviä viestejä. Tällaiseen viestintään liittyvän henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen* 6 artiklan 1 kohdan b alakohta. Tätä tarkoitusta varten käyttäjä on sopimusperusteisesti velvollinen toimittamaan meille tarvittavat henkilötiedot, koska muutoin emme pysty toimittamaan hänelle edellä mainittua sovelluksen käyttöön liittyvää viestintää.

4.7 Sovellus ei kerää yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdan mukaisia arkaluonteisia tietoja eli henkilötietoja, joista ilmenee rotu tai etninen alkuperä, poliittisia mielipiteitä, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, geneettisiä tietoja, biometrisiä tietoja luonnollisen henkilön yksiselitteistä tunnistamista varten, terveyttä koskevia tietoja tai luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja suuntautumista koskevia tietoja.

5. HENKILÖTIEDOT JA KOLMANNEN OSAPUOLEN KÄYTTÖOIKEUDET

5.1 Jaamme henkilötietoja vain sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Emme myy tai muuten jaa käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille niiden omiin markkinointitarkoituksiin ilman kyseisen käyttäjän suostumusta.

5.2 Jaamme henkilötiedot palveluntarjoajille, jotka toimittavat tuote- tai sovelluspalvelujamme. Palveluntarjoaja käyttää tietoja vain palvelujen tarjoamiseen ja noudattaa tietojen luottamuksellisuutta koskevia sopimuksia. Palveluntarjoajien tai muiden kolmansien osapuolten sijainnista riippumatta edellytämme, että ne noudattavat yleistä tietosuoja-asetusta ja sovellettavia tietosuojalakeja. Palveluntarjoajien ja muiden kolmansien osapuolten luokittelu:

  • Pilvipalveluntarjoajat IT-infrastruktuurin isännöintiä varten. Kaikkia käyttäjän henkilötietoja isännöidään Euroopan unionin alueella.
  • Alusta- ja ohjelmistopalveluntarjoajat, jotka auttavat meitä yhdistämään käyttäjän LEDVANCEn verkkoon ja sovellukseen.

5.3 Tiedonsiirto edellä mainituille LEDVANCE-yrityksen palveluntarjoajille tai kolmansille osapuolille tapahtuu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti. Oikeusperusteena on LEDVANCE-yrityksen oikeutettu etu, sillä erikoistuneiden palveluntarjoajien käyttöön liittyy taloudellisia ja teknisiä etuja. Meiltä saa lisätietoja yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohtaan liittyvästä tasapainotestistä. Yhteystiedot ovat tämän selosteen lopussa. Jotkin LEDVANCEn palveluntarjoajat käsittelevät käyttäjän tietoja Euroopan talousalueen ulkopuolella. Kun kyse on tällaisista kansainvälisistä tiedonsiirroista kolmansiin maihin, joiden osalta Euroopan komissio ei ole päättänyt, että tietosuojan taso on riittävä, olemme ottaneet käyttöön asianmukaisia suojatoimia, jotta käyttäjän henkilötiedot voidaan suojata Euroopan unionin tietosuojatasoa vastaavalla tavalla. Käytämme erityisesti Euroopan komission mallisopimuslausekkeita sekä EU:n ja Yhdysvaltain tietosuojakilpisopimuksen (EU-US Privacy Shield) mukaisia sertifiointeja. Lisätietoja ja kopion asiakirjoista saa ottamalla meihin yhteyttä alla olevassa kohdassa 12 annetuilla yhteystiedoilla.

5.4 Tuotteemme ja sovelluksemme toimivat kolmannen osapuolen sovellusten kanssa (mm. Apple HomeKit, Amazon Alexa, Google Home sekä muut kolmannen osapuolen sovellukset, pilvipalvelut ja laitteistot). Kun käyttäjä käyttää sovellusta kolmannen osapuolen palveluntarjoajien tuotteiden ja palveluiden kanssa, käyttäjän tiedot (erityisesti sähköpostiosoite) jaetaan kyseisten kolmannen osapuolen palveluntarjoajien kanssa vain käyttäjän suostumuksella. Käyttäjän henkilötietojen käyttöön sovelletaan kolmannen osapuolen palveluntarjoajien tietosuojakäytäntöjä. Ennen kuin käyttäjä käyttää tuotetta tai sovellusta kolmannen osapuolen palveluntarjoajien tuotteiden ja palveluiden kanssa, hänen on luettava kolmannen osapuolen palveluntarjoajien käytännöt huolellisesti ja varmistettava, että hän hyväksyy sen, että kolmas osapuoli käyttää hänen henkilötietojaan.

6. TIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Käyttäjän henkilötiedot poistetaan tai anonymisoidaan heti, kun niitä ei enää tarvita tämän käytännön mukaisesti tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty. Poikkeuksena on tilanne, jossa sovellettava lakisääteinen velvoite vaatii kyseisten henkilötietojen jatkokäsittelyä ja säilytystä. Lisätietoja tietojen säilyttämisen ja poistamisen aikarajoista saa meiltä. Yhteystiedot ovat alla olevassa kohdassa 12.

7. HENKILÖTIETOJEN LISÄKÄYTTÖ

Jos käyttäjän henkilötietoja käsitellään muihin kuin tässä käytännössä hahmoteltuihin tai alkuperäisestä keräyshetken tarkoituksesta poikkeaviin tarkoituksiin, tiedotamme käyttäjälle näistä uusista tarkoituksista ja muista oleellisista tiedoista tämän käytännön mukaisesti.

8. TIETOJA KÄYTTÄJÄN OIKEUKSISTA JA TIETOSUOJAVAIHTOEHDOISTA

8.1 Käyttäjän oikeudet:

a) Oikeus saada pääsy tietoihin (15 artikla, GDPR): Käyttäjällä on oikeus pyytää vahvistusta siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja vai ei. Jos niitä käsitellään, hänellä on oikeus pyytää nähdä henkilötietonsa ja muita tietoja, kuten käsittelyn tarkoitukset tai käsittelyn kohteena olevat henkilötietoluokat.

b) Oikeus tietojen oikaisemiseen (16 artikla, GDPR): Käyttäjällä on oikeus pyytää virheellisten henkilötietojen oikaisua.

c) Oikeus tietojen poistamiseen (17 artikla, GDPR): Käyttäjällä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa poistamista ilman aiheetonta viivästystä. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi, jos henkilötietoja ei enää tarvita niiden keräyshetken tarkoituksiin tai jos käyttäjä peruuttaa käsittelyn oikeusperusteena olevan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisen suostumuksensa, eikä käsittelylle ole muita oikeusperusteita.

d) Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (18 artikla, GDPR): Käyttäjällä on tietyissä tilanteissa oikeus pyytää henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi, jos käyttäjä uskoo käsittelemiemme henkilötietojen olevan virheellisiä tai laittomia.

e) Vastustamisoikeus (21 artikla, GDPR): Käyttäjällä on tietyissä tilanteissa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä, varsinkin jos henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on oikeutettu etu yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan mukaisesti tai jos käytämme henkilötietoja markkinointitarkoituksiin.

f) Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (20 artikla, GDPR): Tietyissä tilanteissa käyttäjällä on oikeus saada meiltä antamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisessä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus esteettä lähettää tai pyytää meitä lähettämään nämä tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.

8.2 Käyttäjä voi pyytää lisätietoja tai vedota edellä mainittuihin oikeuksiinsa ottamalla meihin yhteyttä. Yhteystiedot ovat alla olevassa kohdassa 12.

8.3 Nämä oikeudet ovat voimassa rajoittamatta paikallisen lainsäädännön kattavampia oikeuksia.

9. OIKEUS VALITTAA TIETOSUOJAVIRANOMAISELLE

Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, varsinkin siinä EU-jäsenvaltiossa, jossa käyttäjä asuu tai työskentelee tai jossa väitetty rikkomus tapahtui, jos käyttäjä mieltää tietojen käsittelyn yleisen tietosuoja-asetuksen tai paikallisen tietosuojalainsäädännön vastaiseksi. Asianmukaisen valvontaviranomaisen tarkat yhteystiedot saa ottamalla meihin yhteyttä. Yhteystietomme ovat alla olevassa kohdassa 12.

10. AUTOMATISOITU YKSITTÄINEN PÄÄTÖKSENTEKO, PROFILOINTI MUKAAN LUKIEN

Emme käytä käyttäjän henkilötietoja automaattiseen päätöksentekoon, kuten profilointiin.

11. SELOSTEEN MUUTTAMINEN

LEDVANCEn tarjoamat tuotteet ja sovellus kehittyvät jatkuvasti, ja tuotteiden ja sovelluksen muoto ja luonne voivat muuttua ilman käyttäjälle annettavaa erillistä ennakkoilmoitusta. Tästä syystä pidätämme oikeuden muuttaa tai täydentää tätä selostetta. Julkaisemme kaikki olennaiset muutokset verkkosivustollamme tai sovelluksessamme. Uusi seloste tulee voimaan, kun se julkaistaan. Suosittelemme tarkistamaan säännöllisesti, onko selosteesta julkaistu uusi versio.

12. YHTEYSTIEDOT

Kaikki tähän selosteeseen tai LEDVANCE-yrityksen yleisiin tietosuojamenettelyihin liittyvät kysymykset voi lähettää milloin tahansa seuraavaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen:

LEDVANCE GmbH
Parkring 29-33
85748 Garching
Saksa
Sähköposti: smarthome-support@LEDVANCE.COM

*EU:n ulkopuolisissa maissa tietojen käsittelyn oikeusperustana on käyttäjän suostumus. Käyttäjä voi perua suostumuksensa milloin tahansa kohdan 8.1 mukaisesti.

SMART+-TUKI

Onko sinulla SMART+-tuotteeseemme liittyvä ongelma? Autamme mielellämme.

Jaa sivu sosiaalisessa mediassa