Kuluttaja
Country

SMART+-SOVELLUKSEN KÄYTTÖEHDOT

VOIMAANTULOPÄIVÄ: 24. LOKAKUUTA 2018

Nämä käyttöehdot (yhdessä tässä mainittujen asiakirjojen kanssa) säätelevät sitä, miten käyttäjä voi käyttää mobiililaitteisiin tarkoitettua LEDVANCE SMART+ -sovellusta (”sovellus”).

1. KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYNTÄ JA MOBIILISOVELLUSKAUPAN VASTUUVAPAUSLAUSEKE

1.1 Nämä käyttöehdot ovat sitova sopimus käyttäjän ja LEDVANCE GmbH:n, Parkring 29-33, 85748 Garching, Saksa (”LEDVANCE”) välillä. Käyttöehdot on luettava huolellisesti. Kun käyttäjä klikkaa Hyväksy-painiketta, lataa sovelluksen mobiililaitteeseensa tai käyttää sovellusta, hän vahvistaa, että on lukenut ja ymmärtänyt käyttöehdot täysin, hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan kaikkia näiden käyttöehtojen määräyksiä, mukaan lukien rajoituksetta LEDVANCE SMART+ -SOVELLUKSEN AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMISTOTIEDOT JA LISENSSISOPIMUKSEN EHDOT kohdan 8 mukaisesti ja LEDVANCE SMART+ -SOVELLUKSEN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ kohdan 9 mukaisesti sekä mahdolliset muutokset, jotka ovat voimassa sovelluksen käytön aikana ja sen jälkeen.

1.2 Jos käyttäjä ei hyväksy kaikkia näiden käyttöehtojen ehtoja, hänellä ei ole oikeutta käyttää sovellusta. Hänen on välittömästi lopetettava sovelluksen käyttö ja poistettava sovelluksen asennus mobiililaitteesta.

1.3 Nämä käyttöehdot ovat käyttäjän ja LEDVANCEn välinen sopimus, eivätkä ne koske mitään mobiilisovelluskauppapaikkaa (”mobiilisovelluskauppa”), kuten Google Play tai Apple Inc. App Store. Mahdollisuus ladata ja käyttää sovellusta voi riippua siitä, noudattaako käyttäjä mobiilisovelluskaupan omia käyttöehtoja. Mobiilisovelluskauppa ei ole millään tavalla vastuussa käyttäjän tavasta käyttää sovellusta.

2. KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄMINEN

Sovellusohjelmisto (mukaan lukien rajoituksetta päivitykset, korjaukset ja versiopäivitykset) on lisensoitu, eikä sitä myydä käyttäjälle. LEDVANCE myöntää käyttäjälle henkilökohtaisen, peruutettavan, ei-yksinomaisen, ei-siirrettävän, rajoitetun oikeuden asentaa sovellus ja käyttää sitä mobiililaitteensa kautta näiden käyttöehtojen mukaisesti. Sovellus toimitetaan maksutta.

3. KÄYTTÖRAJOITUKSET JA KÄYTÖN KESKEYTTÄMINEN/IRTISANOMINEN

3.1 Sovelluksen käyttö edellyttää rekisteröitymistä ja salasanaa.

3.2 Käyttäjä ei saa itse eikä saa antaa muiden

a) purkaa tai takaisinmallintaa sovellusta tai poistaa sen salausta, paitsi siinä määrin kuin Saksan tekijänoikeuslain (Urheberrechtsgesetz) pykälä 69e tai muu sovellettava pakollinen laki sen sallii

b) muokata sovellusta tai tehdä siitä johdannaisia

c) rikkoa mitään sovelluksen käyttöä koskevia käytäntöjä, lakeja tai säädöksiä

d) loukata teollisoikeuksia, tekijänoikeuksia tai henkilön, omaisuuden ja muiden kolmansien osapuolien oikeuksia

e) lähettää sisältöä, joka sisältää viruksia, niin sanottuja Troijan hevosia tai muita ohjelmia, jotka voivat vahingoittaa ohjelmistoa

f) poistaa, muuttaa tai peittää mitään omistusoikeusilmoituksia, jotka koskevat LEDVANCEa tai sen lisenssinantajia

g) käyttää sovellusta kilpailevan tai vastaavan sovelluksen, ohjelmiston tai tuotteen luomiseen tai

h) poistaa, poistaa käytöstä, ohittaa tai kiertää mitään sovelluksen kopiointisuojaukseen, oikeuksien hallintaan tai tietoturvaan liittyvää ominaisuutta.

3.3 LEDVANCE voi ilman erillistä ennakkoilmoitusta keskeyttää tai irtisanoa käyttäjän oikeuden käyttää sovellusta, jos LEDVANCElla on kohtuullinen syy uskoa, että käyttäjä ei ole noudattanut jotakin näiden käyttöehtojen ehtoa tai on rikkonut jotain sovellettavaa lakia, asetusta, lisenssiä tai palveluehtoa. LEDVANCE voi keskeyttää tai irtisanoa käyttäjän oikeuden käyttää pilvipalveluja, jos se havaitsee mitään epäsäännönmukaista käyttöä.

4. SOVELLUKSEN PÄIVITYKSET JA MUUTOKSET

LEDVANCE pyrkii jatkuvasti kehittämään sovellusta, joten se voi muuttua ajan mittaan. LEDVANCE voi kehittää korjaustiedostoja, vikakorjauksia, päivityksiä ja versiopäivityksiä, jotka tarjoavat uusia ominaisuuksia tai tehostavat sovelluksen toimintaa. LEDVANCE voi keskeyttää tai lopettaa minkä tahansa sovelluksen osan, ominaisuuden ja/tai sovelluksen, ottaa käyttöön uusia ominaisuuksia tai asettaa rajoituksia tietyille ominaisuuksille tai rajoittaa pääsyä sovelluksen osiin tai koko sovellukseen. Joissakin tapauksissa LEDVANCEn sovellukseen tekemät muutokset saattavat johtaa siihen, että vanhemmat laitteet, kolmansien osapuolien palvelut tai ohjelmistomääritykset tai -asetukset eivät enää toimi sovelluksen kanssa. Käyttäjä saattaa joutua päivittämään tai muuttamaan näitä laitteita, palveluja, määrityksiä tai asetuksia, jotta voi jatkaa sovelluksen käyttöä. LEDVANCE yrittää ilmoittaa käyttäjälle sovellukseen tehtävistä olennaisista muutoksista, jotka vaikuttaisivat käyttäjään haitallisesti, mutta tämä ei ole aina käytännöllistä tai mahdollista.

5. KOLMANNEN OSAPUOLEN DATAMAKSUT JA LIIALLINEN KÄYTTÖ

5.1 Huomaa, että ehtoihin, jotka käyttäjä hyväksyy matkapuhelinoperaattorin tai mobiilipalveluntarjoajan kanssa, saattaa sisältyä sovelluksen käyttöä haittaavia maksuja ja/tai rajoituksia. Matkapuhelinoperaattori tai mobiilipalveluntarjoaja voivat esimerkiksi veloittaa datamaksuja sovelluksen käytöstä, mukaan lukien rajoituksetta sovelluksen lataamisesta tai muusta mobiililaitteen käytöstä sovelluksen käytön aikana. Käyttäjä sitoutuu olemaan yksin vastuussa kaikista tällaisista maksuista ja rajoituksista.

5.2 Käyttäjä on yksin vastuussa kaikista vahingoista, jotka aiheutuvat sovelluksen liiallisesta tai epänormaalista käytöstä.

6. KOLMANSIEN OSAPUOLIEN TUOTTEET JA PALVELUT

Käyttäjä voi halutessaan käyttää sovellusta muiden laitteiden, laitteistojen, ohjelmistojen, sovellusten tai palveluiden kanssa tai yhdistää sen niihin (”kolmansien osapuolien tuotteet ja palvelut”). Kolmansien osapuolien tuotteiden ja palveluiden käyttöön sovelletaan kyseisen tuotteen tai palvelun tarjoajan käyttöehtoja. LEDVANCE ei valvo kolmansien osapuolien tuotteita ja palveluita tai anna niistä mitään takuita. LEDVANCE ja sen konserniyhtiöt, toimittajat ja lisenssinantajat eivät ole vastuussa minkään kolmannen osapuolen tuotteen tai palvelun käytöstä. Kolmansien osapuolien tuotteita ja palveluita koskevat kysymykset voi lähettää tuotteen tai palvelun tarjoajalle.

7. IMMATERIAALIOIKEUDET, KÄYTTÄJÄN SISÄLTÖ JA TAVARAMERKIT

7.1 Sovellus sisältää patentoituja ja luottamuksellisia tietoja, jotka on suojattu immateriaalioikeudellisilla laeilla ja sopimuksilla. Sovellus on LEDVANCE-yhtiön, sen konserniyhtiöiden tai niiden lisenssinantajien immateriaaliomaisuutta, ja ne pidättävät kaikki oikeudet, joita ei ole nimenomaisesti myönnetty näissä käyttöehdoissa.

7.2 Kaikki sovelluksen tavaramerkit, logot ja palvelumerkit (”merkit”) ovat LEDVANCE-yhtiön, sen konserniyhtiöiden tai lisenssinantajien omaisuutta, ja niitä käytetään LEDVANCEn luvalla. Käyttäjä ei saa käyttää mitään merkkejä ilman LEDVANCEn, sen konserniyhtiöiden tai soveltuvissa tapauksissa lisenssinantajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta.

8. AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMISTO

Sovelluksessa käytetään avoimen lähdekoodin lisenssejä, jotka ovat lisenssisopimusten alaisia. Löydät kohdan LEDVANCE SMART+ -SOVELLUKSEN AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMISTOTIEDOT JA LISENSSISOPIMUKSEN EHDOT avoimen lähdekoodin lisenssit ja soveltuvat lisenssisopimukset täältä.

9. TIETOSUOJA

LEDVANCE suhtautuu henkilötietojen suojaamiseen vakavasti. LEDVANCE harjoittaa liiketoimintaa soveltuvien tietosuojalakien mukaisesti. Näitä käyttöehtoja täydentää LEDVANCE SMART+ -SOVELLUKSEN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ, jossa kuvaillaan, kuinka LEDVANCE-sovelluksen käyttäjien henkilötietoja kerätään, käsitellään, käytetään ja säilytetään. LEDVANCE SMART+ -SOVELLUKSEN TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ löytyy klikkaamalla tätä.

10. TIETOTURVA

10.1 LEDVANCE välittää käyttäjien henkilötietojen turvallisuudesta. LEDVANCE ei takaa, että sen tietoturva ei koskaan vaarantuisi tai että luvattomat osapuolet eivät koskaan pääse käsiksi henkilötietoihin. Käyttäjä antaa henkilötietonsa omalla vastuullaan. Käyttäjä on yksin vastuussa kotiverkkonsa ja siihen yhdistettyjen laitteiden turvaamisesta ja valvoo, ettei sovellusta käytetä luvattomalla tai epäilyttävällä tavalla.

10.2 Vaikka LEDVANCE pyrkii aina pitämään sovelluksen puhtaana viruksista, LEDVANCE ei takaa viruksettomuutta. Ennen sovelluksen lataamista tai käyttöä käyttäjän on ryhdyttävä asianmukaisiin turvatoimiin ja tehtävä virustarkistuksia, joilla hän huolehtii omasta tietoturvastaan ja estää virusten pääsyn sovellukseen.

11. TAKUU

Sovellus toimitetaan ”sellaisenaan” ja ”saatavuuden mukaan”. Poissuljettuja ovat kaikki vastuut materiaalivirheistä ja -vioista, mukaan lukien rajoituksetta vastuu virheettömyydestä, virheiden puuttumisesta, kolmansien osapuolien suojausoikeuksien ja tekijänoikeuksien puuttumisesta, täydellisyydestä, käytettävyydestä, keskeytymättömästä saatavuudesta, luotettavuudesta, turvallisuudesta ja/tai yhteensopivuudesta kolmansien osapuolien tuotteiden tai palvelujen kanssa, lukuun ottamatta tahallisia tai petollisia tapauksia. Edellä mainittu ehto ei tarkoita todistustaakan kääntämistä.

12. VASTUUNRAJOITUS

LEDVANCE on kokonaan vastuussa, jos kyseessä on LEDVANCEn tai sen laillisten edustajien tahallinen tai törkeä laiminlyönti (Saksan siviililaki (BGB) § 278), tuottamuksellinen elämän, kehon tai terveyden vahingoittaminen, laatutakuu, laiminlyönnin vilpillinen salaaminen sekä pakollinen rajoittamaton vastuu, joka perustuu Saksan tuotevastuulakiin (ProdHaftG). Lisäksi LEDVANCE on vastuussa, jos kyseessä on tavallisen huolimattomuuden aiheuttama olennaisen sopimusvelvoitteen rikkominen. Tämä on kuitenkin rajoitettu vain ennakoitavissa oleviin tyypillisiin vahinkoihin. Olennaisia sopimusvelvoitteita ovat tässä mielessä sellaiset velvollisuudet, joiden täyttämistä sopimuksen asianmukainen täytäntöönpano ja noudattaminen vaatii ja joihin käyttäjä sopimuskumppanina yleisesti tukeutuu tai saattaa tukeutua. LEDVANCEn vastaiset jatko- ja/tai lisävaateet tai -oikeudet suljetaan pois riippumatta siitä, mikä laki on kyseessä. Tämä poissulkeminen sisältää myös työntekijöiden, laillisten edustajien ja sijaisedustajien henkilökohtaisen vastuun. Edellä mainitut vastuun rajoitukset koskevat vastaavasti tapauksia, joissa korvausvaatimuksessa vaaditaan kulujen korvaamista vahinkojen korvaamisen sijaan.

13. OIKEUDENKÄYTTÖALUE JA SOVELLETTAVA LAKI

13.1 Yksinomainen oikeudenkäyttöalue on München, jos käyttäjä katsotaan kauppiaaksi Saksan kauppalaissa (Handelsgesetzbuch).

13.2 Näitä käyttöehtoja hallitaan ja tulkitaan yksinomaan Saksan lainsäädännön mukaisesti lainvalintaperiaatteita huomioimatta. Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimusta kansainvälistä tavaran kauppaa koskevista sopimuksista ei sovelleta ja se on nimenomaisesti suljettu pois.

14. NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN MUUTOKSET JA ERILLISYYS

14.1 LEDVANCE pidättää itsellään oikeuden muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa tarvittavassa laajuudessa ja edellyttäen, että tämä ei haittaa käyttäjää vilpittömyyden vastaisesti tai kohtuuttomasti. LEDVANCE ilmoittaa mahdollisista muutoksista asianmukaisesti sähköpostitse (jos käyttäjä on antanut sähköpostiosoitteen) tai sovelluksen kautta vähintään neljä viikkoa etukäteen, ja kertoo, mitä kyseiseen ilmoitukseen reagoimattomuudesta seuraa. Jos käyttäjä ei hyväksy muokattuja käyttöehtoja, hän voi vapaasti hylätä ne. Tämä tarkoittaa kuitenkin, että hän ei voi enää käyttää sovellusta. Jos käyttäjä ei vastusta muutoksia kuuden viikon kuluessa ilmoituksesta, sovelluksen käytön jatkaminen tarkoittaa, että käyttäjä on hyväksynyt nämä muutokset.

14.2 Jos näiden käyttöehtojen yksittäiset ehdot ovat tai niistä tulee kokonaan tai osittain oikeudellisesti tehottomia tai toteuttamiskelvottomia, tämä ei vaikuta näiden käyttöehtojen muiden ehtojen pätevyyteen. Tehoton tai toteuttamiskelvoton ehto korvataan tehokkaalla ja toteuttamiskelpoisella ehdolla, joka noudattaa mahdollisimman tarkoin osapuolten taloudellisia tavoitteita. Sama pätee, jos nämä käyttöehdot sisältävät aukkoja.

SMART+-TUKI

Onko sinulla SMART+-tuotteeseemme liittyvä ongelma? Autamme mielellämme.

Jaa sivu sosiaalisessa mediassa