Kuluttaja

LEDVANCE GMBH:N LAMPPUJEN TAKUUEHDOT

KULUTTAJILLE

(Version päiväys: maaliskuu 2020)

TAULUKKO 1A: LED-LAMPPUJEN TAKUU KULUTTAJILLE

TAKUUAIKA TAKUUTUOTTEET
(tuoteperheet)
5 vuotta • SubstiTUBE® Motion Sensor
4 vuotta • SUPERSTAR Classic Glas
• SUPERSTAR Classic Heatsink
• SUPERSTAR DIM PIN (G4/G9)
• SUPERSTAR DIM R7S
• SUPERSTAR Spot
3 vuotta • DULUX® LED
• LEDinestra®
• LEDinestra® DIM
• LED STAR PIN/R7s/T26/S19
• STAR
• SubstiTUBE® Star
• SubstiTUBE® T9
• Vintage 1906®

TAULUKKO 1B: PERINTEISTEN LAMPPUJEN TAKUU KULUTTAJILLE

TAKUUAIKA TAKUUTUOTTEET
(tuoteperheet)
3 vuotta • OSRAM DULUX® STICK
• OSRAM DULUX® TWIST

TAULUKKO 2: VOIMAANTULO JA TAKUUALUE

Näiden takuuehtojen voimaantulopäivä: 16. maaliskuuta 2020
Takuualue: Euroopan talousalueen (ETA) maat, mukaan lukien Yhdistynyt kuningaskunta (myös Yhdistyneen kuningaskunnan erottua EU:sta), sekä seuraavat maat: Albania, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Moldova, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Venäjä, Serbia, Sveitsi, Turkki ja Ukraina

TAULUKKO 3: TAKUUVAATIMUKSEN ESITTÄMINEN

1) MITÄ TIETOJA TAKUUTAPAUKSESSA ON TOIMITETTAVA?

Takuun edunsaaja voi esittää takuuvaatimuksen lähettämällä seuraavat tiedot LEDVANCE-yhtiöön tai asianmukaiseen paikallisesti vastuussa olevaan LEDVANCE-konsernin yritykseen (LEDVANCE-yritys) ennen takuuajan päättymistä:

a) reklamaatio sisältäen vähintään seuraavat tiedot:
– takuun edunsaajan etunimi, sukunimi ja voimassa oleva postiosoite
– takuutuotteen tuotetiedot (erityisesti ja näihin rajoittumatta: tuotteen nimi, tuotenumero (EAN) / tuotteen tunnistekoodi (IC), ostettu määrä ja takuuvaatimuksen kohteena oleva määrä)
– reklamaation syy

b) alkuperäisen kuitin kopio tai muu todiste takuutuotteen ostotapahtumasta

Viallisen takuutuotteen palautus pyynnöstä:
Viallista takuutuotetta ei aluksi tarvitse palauttaa. Kussakin takuutapauksessa asianmukainen paikallisesti vastuullinen LEDVANCE-yritys pidättää kuitenkin oikeuden vaatia viallisen takuutuotteen palauttamista. Silloin viallinen takuutuote on palautettava kokonaisuudessaan postitse paketissa, jossa on riittävä postimaksu maksettuna ja joka estää tuotteen vahingoittumisen.

2) KENELLE TAKUUVAATIMUS OSOITETAAN?

Takuuvaatimuksen käsittelee ja takuukorvauksen myöntää näiden takuuehtojen mukaisesti asianmukainen paikallisesti vastuullinen LEDVANCE-yritys, joka löytyy seuraavan linkin takaa: www.ledvance.fi/yritys/tietoja-ledvancesta/yhteystiedot/index.jsp.

3) MISSÄ MUODOSSA TAKUUVAATIMUS ON ESITETTÄVÄ?

Takuuvaatimus on lähetettävä

a) kirjallisesti postitse tai sähköpostitse, riittävä postimaksu maksettuna asianmukaiseen paikallisesti vastuulliseen LEDVANCE-yritykseen tai

b) – vain jos maaluettelossa www.ledvance.com/guarantee-country-list on verkkoreklamaatiolomakkeen internetlinkki kyseisen takuutapausmaan kohdalla – kyseisellä verkkoreklamaatiolomakkeella.

1. Soveltamisala, takaaja ja takuun edunsaaja

1.1. LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching, Saksa (jäljempänä ”LEDVANCE”) myöntää täten yksinomaan taulukossa TAULUKKO 1a/b kuvaillun takuun taulukossa määritetyille takuutuotteille ja takuuajoille.

1.2. Takuun edunsaajat ovat yksinomaan kuluttajia, jotka ovat ostaneet takuutuotteen luettelosta TAULUKKO 1a/b ja takuu on tullut voimaan taulukon TAULUKKO 2 mukaisesti näiden takuuehtojen voimassaoloaikana takuualueella, joka määritellään taulukossa TAULUKKO 2 (jäljempänä ”takuualue”). Lisäksi edellytetään, että ostosta ei tehty kaupallisiin tai itsenäisen ammatinharjoittamisen tarkoituksiin (esim. kaupalliseen käyttöön, kaupalliseen jälleenmyyntiin tai kaupalliseen asennukseen kolmansille osapuolille).

1.3. Näitä takuuehtoja sovelletaan yksinomaan ja tyhjentävästi takuuseen, joka on määritetty taulukossa TAULUKKO 1a/b näiden takuuehtojen voimaantulosta alkaen takuualueella, joka on määritetty taulukossa TAULUKKO 2. Kaikki muut voimassaolevat takuut LEDVANCE-tuotteille, jotka on ostettu ennen näiden takuuehtojen voimaantuloa tai takuualueen ulkopuolella, pysyvät muuttumattomina, ja niiden takuun edunsaajalla on edelleen oikeus esittää takuuvaatimuksia tuotteen takuuaikana sovellettavien takuuehtojen mukaisesti.

2. Takuun kohde ja edellytykset

2.1. LEDVANCE takaa näiden takuuehtojen mukaisesti, että kyseinen takuutuote taulukosta TAULUKKO 1a/b – kohdasta 2.2 riippuen – ei sisällä valmistus- tai materiaalivikoja määritetyn takuuajan aikana.

2.2. Takuu koskee yksinomaan alkuperäisessä pakkauksessa toimitettua alkuperäistä takuutuotetta ja sen alkuperäispakkaukseen sisältyneitä lisävarusteita (jos sellaisia on). Takuu ei kata käytettyjä tuotteita tai alkuperäispakkaukseen sisältyneitä paristoja tai akkuja (jos sellaisia on).

2.3. Takuuvaatimus on kelvollinen vain, jos takuutuotetta on kaikkina aikoina käytetty tuoteselosteen sallimin käyttötavoin ja sen asennuksessa, käyttöönotossa ja käytössä on noudatettu asennus- ja käyttöohjeita.

2.4. Takuuaika alkaa sinä päivänä, kun takuun edunsaaja ostaa tuotteen.

3. Takuun voimassaolon rajoitukset

Takuuvaatimusta ei voi tehdä erityisesti (mutta näihin rajoittumatta) seuraavissa tapauksissa:

a) Vain vähäinen ja merkityksetön takuutuotteen vaurio tai vika (esim. yksi monista LED-siruista tai LED-kennon valoista on sammunut).

b) Valmistajan ilmoittama takuutuotteen tavanomaisen käyttöiän umpeutuminen takuuaikana ja/tai tuotetyypille tavanomainen takuutuotteen valovirran vähentyminen.

c) Tuotetyypille tavanomaiset takuutuotteen värilämpötilan muutokset.

d) Takuutuotteen luontainen kuluminen.

e) Takuutuotteen virheellinen tai asiaton käyttö.

f) Takuutuotteen käyttö ei-hyväksyttävässä tai asiattomassa käyttöympäristössä (esim. liiallinen kosteus, kuumuus, kylmyys, pöly tai syövyttävät ympäristöt).

g) Puutteellisesta verkkovirran laadusta johtuva vaurio tai vika (esim. jännitepiikit tai yli- tai alijännite).

h) Sikäli kuin takuun edunsaaja tai kolmas osapuoli on muuttanut tai korjannut takuutuotetta tai käyttänyt sitä yhdessä takuun edunsaajan tai kolmannen osapuolen tuotteiden tai ohjelmistojen kanssa ilman LEDVANCEn etukäteen myöntämää nimenomaista kirjallista suostumusta.

i) Takuun edunsaajan tai kolmannen osapuolen aiheuttamat vahingot tai viat.

j) Ylivoimaiseksi esteeksi katsottava ennakoimaton tapahtuma, joka ei ole LEDVANCEN vaikutuksen piirissä ja josta LEDVANCE ei ole vastuussa (esim. luonnonkatastrofit).

4. Takuukorvaus

4.1. Takuukorvaus myönnetään takuun edunsaajalle kohdan 1.2 mukaisesti, kun

a) valmistus- tai materiaalivirhe kohdan 2.1 mukaisesti on tapahtunut takuuaikana ja muut kohdan 2 takuuehdot täyttyvät,

b) ei ole mitään syytä kohdan 3 mukaisille takuun voimassaolon rajoituksille, ja

c) takuun edunsaaja on noudattanut takuuvaatimuksen esittämisessä taulukkoa TAULUKKO 3.

4.2. Takuukorvaus koostuu ainoastaan maksutta tarjotusta korvaavasta tuotteesta ehdoin, jotka on määritetty tässä kohdassa 4. LEDVANCE pidättää oikeuden tarjota vastaavan korvaavan tuotteen, jonka ominaisuudet, tekniset tiedot ja muotoilu voivat poiketa takuutuotteesta. Korvaava tuote toimitetaan yksinomaan takuualueella ja pääsääntöisesti yhden kuukauden kuluessa takuuvaatimuksen asianmukaisesta esittämisestä.

4.3. Takuuvaatimus ja takuukorvaus eivät erityisesti (näihin rajoittumatta) sisällä seuraavia asioita:

a) takuutuotteen korjaaminen

b) täydellinen tai osittainen hyvitys tai ostohinnan hyvityslasku

c) viallisen takuutuotteen palauttamisesta aiheutuvien kulujen korvaaminen – katso TAULUKKO 3,

d) asennus-, purku-, kuljetus-, maantie-, työvoima- tai materiaalikulujen korvaaminen tai

e) muut vahingonkorvaus- tai kulukorvausvaateet (esim. kuljetus- tai seurannaisvahingoista).

4.4. LEDVANCE pidättää oikeuden tarkastaa takuuvaatimuksen kelvollisuuden kaikissa takuutapauksissa.

4.5. Takuuvaatimuksen käsittelee ja takuukorvauksen myöntää näiden takuuehtojen mukaisesti

– LEDVANCE Saksan takuutapauksissa ja

– asianmukainen paikallisesti vastuullinen LEDVANCE-konsernin yritys taulukosta TAULUKKO 3 (jäljempänä ”LEDVANCE-yritys”), kun takuutapauksen takuualue on Saksan ulkopuolella.

Takuutapauksen maa on se takuualueeseen kuuluva maa, jossa takuun edunsaaja osti takuutuotteen.

4.6. Takuukorvauksen myöntäminen ei pidennä tai uusi alkuperäistä takuuaikaa.

5. Lakisääteisten vaatimusten pidättäminen

Nämä takuuehdot ja niillä myönnetty takuu eivät millään muotoa rajoita takuun edunsaajan lakisääteisiä vaatimuksia ja oikeuksia, jotka ovat voimassa takuun piirissä ja Saksan tuotevastuulain (ProdHaftG) nojalla. Näitä lakisääteisiä vaatimuksia ja oikeuksia sovelletaan näistä takuuehdoista ja takuuvaatimuksista riippumatta ja niiden rinnalla.

6. Sovellettava laki

Näihin takuuehtoihin sovelletaan Saksan liittotasavallan lakia, paitsi niiltä osin, kun YK:n kansainvälisen kauppalain (CISG) ja kansainvälisen yksityisoikeuden säännökset ovat voimassa. Takuun edunsaajan vakinaisen asuinmaan pakolliset lakisääteiset kuluttajansuojalait ovat kuitenkin edelleen voimassa.

7. Takuuehtojen muuttaminen

LEDVANCE pidättää oikeuden milloin tahansa oman harkintansa mukaan muuttaa tai muokata näitä takuuehtoja. Muutetut tai muokatut takuuehdot vaikuttavat vain voimaantulohetkestä eteenpäin. Tässä tilanteessa kaikki voimassa olevat, nykyisiin ehtoihin perustuvat takuut pysyvät muuttumattomina, ja kyseisen takuun edunsaajalla on edelleen oikeus esittää takuuvaatimus takuuaikana näiden nykyisten takuuehtojen mukaisesti.

Jaa sivu sosiaalisessa mediassa