Ammattikäyttö

UV-C-ILMANPUHDISTIN

UV-C-DESINFIOINTI YHTEISTILOIHIN – TEHOAA MYÖS KORONAVIRUKSEEN

SARS-CoV-2-virus tarttuu pääasiassa aerosolien kautta, joita vapautuu ilmaan ihmisen hengittäessä. UV-C-desinfioinnilla voidaan vähentää taudinaiheuttajien määrää välittömässä lähiympäristössä. Ilman kemikaaleja tapahtuvaa UV-C-desinfiointia käytetään jo menestyksekkäästi tuotanto- ja terveydenhoitoaloilla.

Tyylikkään muotoilunsa ansiosta Hönle UV-C -desinfiointijärjestelmät sopivat erinomaisesti huomaamattomaan käyttöön suljetuissa, usein käytettävissä tiloissa.

UV-C-DESINFIOINTI HÖNLELTÄ

SARS-CoV-2-viruksen aiheuttaman pandemian myötä desinfioinnista ja steriloinnista on tullut tärkeää kaikissa julkisissa ja yksityisissä tiloissa.

LEDVANCE GmbH ja Dr. Hönle AG tarjoavat yhteistyössä huoneilman desinfiointiratkaisun. SteriWhite Air Q -sarja tarjoaa tehokkaan ratkaisun huoneilman desinfiointiin jopa suurissa huoneissa, joita käyttää suuri määrä ihmisiä – esimerkiksi kouluissa, yliopistoissa, ravintoloissa tai suurissa kokoushuoneissa.

LEDVANCE UV-C -ILMANPUHDISTIN

LEDVANCE UV-C -ILMANPUHDISTIN tarjoaa parempaa ja terveellisempää ilmanlaatua toimistoissa, kaupallisissa tiloissa ja vastaanotoilla koronaviruspandemian aikana.

Lisäksi tämä huipputekninen laite mahdollistaa tehokkaan huoneilman puhdistuksen täysin ilman kemikaaleja – jatkuvasti samalla, kun huoneessa oleskellaan. Tämä laite sopii erityisen hyvin yksittäisiin toimistoihin ja pieniin kokoushuoneisiin tai pienille vastaanotoille.

HÖNLE STERIWHITE AIR Q

UV-C-DESINFIOINTIRATKAISU RAVINTOLOIHIN JA MAJOITUSLIIKKEISIIN, TERVEYDENHUOLTOON, KOULUTILOIHIN JA TOIMISTOIHIN

Tyylikkään muotoilun ja erittäin hiljaisen käyntiäänen ansiosta nämä laitteet sopivat huomaamattomasti ja kätevästi huoneisiin. SARS-CoV-2-viruksen kohdalla havaittiin pintojen osalta 99,99 prosentin inaktivointiaste (Frankfurtin Goethe-yliopiston S3-laboratorion tutkimus). UV-C-kiertoilmadesinfiointia voidaan käyttää monenlaisissa tiloissa: toimistoissa ja kokoushuoneissa, asianajotoimistoissa, lääkärien vastaanotoilla tai odotushuoneissa, vanhainkodeissa, päiväkodeissa, kouluissa ja koulutuslaitoksissa sekä ravintoloissa ja hotelleissa.

NÄIN UV-C-DESINFIOINTI TOIMII SULJETUSSA JÄRJESTELMÄSSÄ

Katsomalla kumppanimme videon opit, miten SteriWhite Air Q115 -laitteet tekevät huoneilmasta puhtaampaa UV-C-desinfioinnin avulla. Ilman kemikaaleja ja ilman haitallista otsonia – sinun ja muiden oleskellessa huoneessa.

SteriWhite Air Q on varustettu tehokkaalla UV-C-tekniikalla, mutta se on silti muotoilultaan elegantti ja ympäristöön sulautuva. Hiljaisen käyntiäänensä vuoksi se sopii täydellisesti myös luokkahuoneisiin. SteriWhite Air Q on saatavilla sekä erillisenä yksikkönä että katto- tai seinäkiinnityksellä.

SteriWhite Air Q:n ilmavirta on laiteversiosta riippuen 115–900 m³/h (normaalilla huoneilmalla: 20 °C, kosteus 50 %), ja se on erinomainen lisä olemassa oleviin hygieniaratkaisuihin ravintola- ja hotellialalla, kouluissa tai jopa lääkärin vastaanotolla. Tilan koosta riippuen voidaan käyttää useita desinfiointilaitteita.

Voit laskea tarvitsemasi laitemäärän desinfiointilaskurillamme.

UVC Air Purifier Calculator

Room volume

Field cannot be empty or has to be a number.

Please check the value.

m2

Field cannot be empty or has to be a number..

Please check the value..

m

Room volume:

0

m3

Room usage

Field cannot be empty or has to be a number.

hours

Field cannot be empty or has to be a number.

Room type

*More information at About the calculator

UV-C-desinfiointilaskuri neuvoo, mikä laite sopii huoneeseen ja mikä on suositeltava laitemäärä. Laskelma perustuu tilanteeseen, jossa huoneessa on yksi virustartunnan saanut henkilö, joka oleskelee huoneessa muiden kanssa laskuriin määritettävän ajan. Huoneilman oletetaan olevan täysin viruksesta vapaata ajassa 0.

Suositeltu laitemäärä: Suositus perustuu sekä haluttuun ilmanvaihtokertoimeen että huoneessa olevien henkilöiden määrään ja riippuu siitä, miten huonetta käytetään. Ilmanvaihtokerroin on laitteiden läpi kulkevan ilman kokonaismäärä jaettuna huoneen tilavuudella.
– Suosittelemme vähintään ilmanvaihtokerrointa 2,5 (vakio).
– Tartuntariski kasvaa huoneissa, joissa käy suuri määrä eri ihmisiä päivän aikana (kokoushuoneet, odotushuoneet jne.), ja tällöin suosittelemme ilmanvaihtokerrointa 4 (lisätty turvallisuus).
– Lisäksi suosittelemme vähintään ilmavirtaa 25 m³/h ja henkilö, riippumatta huoneen koosta. Suositus perustuu standardin EN 16798-2 (Rakennusten energiatehokkuus – Rakennusten ilmanvaihto) taulukkoon C.4. Suosituksemme perustuu ilmanvaihtokertoimeen, joka olettaa ilmanlaadun olevan luokkaa II.
– Saksan liittovaltion ympäristövirasto suosittelee ilmanvaihtokerrointa 6 (koulu) kouluihin luokkahuoneessa olevien henkilöiden lukumäärästä riippumatta.

Virusmäärän ja tartunnan todennäköisyyden laskenta perustuu tutkimukseen Predicted Infection Risk for Aerosol Transmission of SARS-COV-2, tekijät Prof. Dr.-Ing. M. Kriegel ym., Hermann Ritschel -instituutti, Berliinin teknillinen yliopisto.
Preprint-versio: https://doi.org/10.1101/2020.10.08.20209106

Virusmäärämalli on saatu julkaisusta Estimation of Airborne Viral Emission: Quanta Emission Rate of SARS-CoV-2 for Infection Risk Assessment, tekijät G. Buonanno ym., Cassinon ja eteläisen Lazion yliopisto. Laskelmassa käytettiin seuraavia mallinnuksen syöteparametrejä:
– cv 5,0E + 08 (viruspitoisuus ysköksessä, viruksen RNA-kopiot / ml)
– ci 0,05 (tartuttavan määrän ja tartuttavan annoksen välinen suhde, ilmaistu viruksen RNA-kopioina)
– Qb riippuen aktiviteetista (kertahengitystilavuus) – vakioarvo 0,54 m³ / h
Huomaa, että cv vaihtelee merkittävästi henkilön ja tartunta-ajankohdan mukaan. Tartunnan todennäköisyys vaihtelee merkittävästi riippuen cv-, ci- ja Qb-syöteparametreistä. Ilmanpuhdistimen aikaansaama suhteellinen tartuntariskin väheneminen ei kuitenkaan muutu yhtä paljon.
Environment International, nro 141, 2020, 105794, ISSN 0160-4120, https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105794 .

Viruksen luonnollinen hajoaminen laskettiin arvoilla 20 °C, suhteellinen kosteus 30 %, UV-indeksi 0 Yhdysvaltain kotimaan turvallisuusviraston laskurilla ja määritettiin D50 = 2,72 h.
https://www.dhs.gov/science-and-technology/sars-airborne-calculator
Laskuri perustuu seuraavaan julkaisuun:
P. Dabish ym., The Influence of Temperature, Humidity and Simulated Sunlight on the Infectivity of SARS-CoV-2 in Aerosols, Aerosol Science and Technology, vuosikerta 55, 2021 – nro 2

Ilmanpuhdistimien viruksen inaktivointiasteen uskotaan olevan 99,9 %.
Viitetapauksessa luonnollisen ilmankierron ilmanvaihtokertoimeksi oletetaan 0,35.

 

Ilmavirta / puhtaan ilman tuotto (CADR): Puhdas ilmavirta on se määrä ilmaa, joka kulkee laitteen/laitteiden läpi tunnissa. Suurempi puhtaan ilman tuotto johtaa pienempään virusmäärään.

Ilmanvaihtokerroin: Ilmanvaihtokerroin (ACH, ilmanvaihtojen määrä tunnissa) on yhtä kuin huoneessa olevien laitteiden puhtaan ilman kokonaistuotto jaettuna huoneen tilavuudella. Suurempi ilmanvaihtokerroin johtaa pienempään virusmäärään.

DESINFIOINTI SULJETUISSA HUONEISSA

Tyylikkään muotoilunsa ansiosta Hönle UV-C -desinfiointijärjestelmät sopivat erinomaisesti huomaamattomaan käyttöön suljetuissa, usein käytettävissä tiloissa. Desinfiointilaitteet sopivat käyttöön muiden hygieniatoimenpiteiden rinnalle useisiin paikkoihin, kuten hotelli- ja ravintola-alalle, koulutustiloihin, lääkärien vastaanotoille ja toimistoihin.
UV-C-DESINFIOINTI TOIMISTOISSA JA KOKOUSHUONEISSA

UV-C-DESINFIOINTI TOIMISTOISSA JA KOKOUSHUONEISSA

SteriWhite Air Q parantaa kokousten ja toimistojen turvallisuutta ultraviolettidesinfiointitekniikalla, joka vähentää taudinaiheuttajien määrää ilmassa ja inaktivoi haitallisia viruksia ja bakteereja aerosoleissa. Hiljaisen käyntiäänen ansiosta Hönlen UV-C-ilmanpuhdistimet eivät häiritse kokouksia.

ILMANPUHDISTIN KOULUIHIN

ILMANPUHDISTIN KOULUIHIN

UV-C-kiertoilmadesinfiointi sopii myös ryhmätyötiloihin, luokkahuoneisiin ja muihin koulutustiloihin, joissa se toimii hiljaa, huomaamattomasti ja opetusta häiritsemättä. Hiljainen käyntiääni takaa, ettei keskittyminen häiriinny.

UV-C-DESINFIOINTI LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA

UV-C-DESINFIOINTI LÄÄKÄRIN VASTAANOTOLLA

Hönlen SteriWhite Air Q tekee hoito- ja odotustiloista yksinkertaisesti turvallisempia. UV-C-desinfiointi auttaa parantamaan hygieniaa tehokkaasti jopa julkisissa tiloissa. SteriWhite Air Q on huomaamaton ja hiljainen, joten se ei häiritse potilaita. SteriWhite Air Q sopii jopa hoitohuoneisiin, jos halutaan kohdistetumpaa desinfiointia.

PAREMPI SUOJA HENKILÖKUNNALLE JA VIERAILLE HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALALLA

PAREMPI SUOJA HENKILÖKUNNALLE JA VIERAILLE HOTELLI- JA RAVINTOLA-ALALLA

SteriWhite Air Q -laitteen UV-C-kiertoilmadesinfiointi tekee vastaanottohuoneista ja odotustiloista turvallisempia sekä auttaa parantamaan hygieniaa etenkin tiloissa, joissa käy paljon vieraita. SteriWhite Air Q on huomaamaton eikä häiritse hoitotoimintaa tai odotustilojen potilaita. UV-C-kiertoilmadesinfiointia voidaan käyttää myös kohdistetusti hoitohuoneissa.

LEDVANCE UV-C -ILMANPUHDISTIN

TUOTTAA PUHDASTA SISÄILMAA

Coming soon

LEDVANCE UV-C -ILMANPUHDISTIN tarjoaa parempaa ja terveellisempää ilmanlaatua toimistoihin, liiketiloihin ja lääkärien vastaanotoille muulloinkin kuin koronaviruspandemian aikaan. Teknisesti edistynyt laite puhdistaa huoneilmaa erittäin tehokkaasti ja täysin ilman kemikaaleja – jatkuvasti, myös ihmisten käyttäessä huonetta. Se vetää ilman sisään, desinfioi sen UV-C-säteillä ja päästää sen takaisin huoneeseen. Mikro-organismien inaktivointi vähentää ilmassa olevien virusten ja bakteerien määrän minimiin.

Tuotteen edut:

  • hyväksi havaittu tekniikka – UV-C-valoon perustuva ilman desinfiointi
  • inaktivoi jopa 99,9 % viruksista ja bakteereista yhdellä käyttökerralla
  • kätevä käyttö ilman vaihdettavaa suodatinta
  • erittäin hiljainen toiminta
  • turvallinen ihmisille ja eläimille – ei UV-C-säteiden vuotoa
  • hellävarainen toiminta ilman kemikaaleja ja otsonia.

YHTEYDENOTOT

HALUATKO LISÄTIETOJA LEDVANCE UV-C -ILMANPUHDISTIMESTA? UV-C-ASIANTUNTIJAMME VOIVAT NEUVOA.

Onko sinulla yksilöllisiä vaatimuksia tai haluatko tiedustella suuresta tilausmäärästä? Ota yhteyttä UV-C-desinfioinnin neuvontatiimiimme.

 

Jaa sivu sosiaalisessa mediassa