Ammattikäyttö

LEDVANCE GMBH:N LED-VALAISINTEN TAKUUEHDOT

AMMATTIASIAKKAILLE

(Version päiväys: maaliskuu 2020)

TAULUKKO 1: LED-VALAISINTEN TAKUU AMMATTIASIAKKAILLE

TAKUUAIKA TAKUUTUOTTEET
(tuoteperheet)
5 vuotta
(käyttöajan ollessa enintään 4 000 tuntia vuodessa)
a) Seuraavat DAMP PROOF-valaisimet: DAMP PROOF, DAMP PROOF COMPACT, DAMP PROOF HOUSING, DAMPPROOF SPECIAL, DAMP PROOF 5X THROUGHWIRING

b) Seuraavat DOWNLIGHT-valaisimet: DOWNLIGHT ALU, DOWNLIGHT ALU DALI, DOWNLIGHT COMFORT

c) Seuraavat FLOODLIGHT-valaisimet: FLOODLIGHT ASYMMETRIC, FLOODLIGHT PERFORMANCE, FLOODLIGHT SENSOR (PHOTOCELL) ja FLOODLIGHT SYMMETRIC, joiden nimellisteho on yli 70 W

d) Seuraavat HIGH BAY-valaisimet: HIGH BAY, HIGH BAY DALI

e) Seuraavat LINEAR-valaisimet:
• LINEAR COMPACT BATTEN, LINEAR COMPACT HIGH OUTPUT, LINEAR COMPACT SWITCH
• LINEAR IndiviLED® DIRECT, LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI, LINEAR IndiviLED® DIRECT DALI SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT THROUGWIRING
• LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT DALI, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT DALI SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT SENSOR, LINEAR IndiviLED® DIRECT/INDIRECT THROUGWIRING
• LINEAR SURFACE IP44
• LINEAR ULTRA OUTPUT

f) Seuraavat OUTDOOR-valaisimet:
• OUTDOOR BOLLARD LANTERN, OUTDOOR BOLLARD POLE
• OUTDOOR FACADE BELT, OUTDOOR FACADE EDGE, OUTDOOR FACADE INDIRECT, OUTDOOR FACADE LANTERN, OUTDOOR FACADE POLE, OUTDOOR FACADE SPOT, OUTDOOR FACADE UP DOWN
• OUTDOOR SURFACE POLE, OUTDOOR SURFACE ROUND, OUTDOOR SURFACE SQUARE

g) Seuraavat PANEL-valaisimet: PANEL IndiviLED®, PANEL IP54, PANEL LED 1200 DIRECT INDIRECT, PANEL PERFORMANCE, PANEL PERFORMANCE HIGH OUTPUT

h) Seuraavat SPOT-valaisimet: SPOT ADJUST, SPOT ADJUST DALI, SPOT FIX, SPOT MULTI, SPOT VARIO

i) Seuraava SURFACE-valaisin: SURFACE COMPACT IK10

j) Seuraavat TRACKLIGHT-valaisimet: TRACKLIGHT SPOT, TRACKLIGHT SPOT COMPACT, TRACKLIGHT SPOT ZOOM

k) Seuraavat TruSys®-malliset valaisimet: TruSys®, TruSys® DALI, TruSys® PERFORMANCE ON/OFF, TruSys® PERFORMANCE DALI, TruSys® PERFORMANCE ENERGY RAIL
3 vuotta
(käyttöajan ollessa enintään 4 000 tuntia vuodessa)
a) Seuraavat DAMP PROOF-valaisimet: DAMP PROOF SLIM VALUE, DAMP PROOF VALUE

b) Seuraavat DOWNLIGHT-valaisimet: DOWNLIGHT SLIM ROUND, DOWNLIGHT SLIM SQUARE

c) Seuraavat FLOODLIGHT-valaisimet: FLOODLIGHT SYMMETRIC, joiden nimellisteho on enintään 70 W, FLOODLIGHT SYMMETRIC SENSOR (MOTION + LIGHT), FLOODLIGHT VALUE, FLOODLIGHT VALUE SENSOR (MOTION + LIGHT)

d) Seuraavat valaisinmallit, joissa on hätävalaisintoiminto:
• DAMP PROOF EMERGENCY, DAMP PROOF VALUE EMERGENCY
• DOWNLIGHT ALU EMERGENCY
• EMERGENCY CONVERSION BOX, EMERGENCY DOWNLIGHT, EMERGENCY EXIT SIGN
• LINEAR IndiviLED® 1200 DIRECT EMERGENCY, LINEAR IndiviLED® 1500 DIRECT EMERGENCY, LINEAR IndiviLED® 1200 DIRECT / INDIRECT EMERGENCY, LINEAR IndiviLED® 1500 DIRECT / INDIRECT EMERGENCY LINEAR HOUSING
• TruSys® PERFORMANCE EMERGENCY

e) Muut: PANEL VALUE, SPOT KIT LED, SURFACE CIRCULAR, WORKLIGHT VALUE

TAULUKKO 2: VOIMAANTULO JA TAKUUALUE

Näiden takuuehtojen voimaantulopäivä: 16. maaliskuuta 2020
Takuualue: Euroopan talousalueen (ETA) maat, mukaan lukien Yhdistynyt kuningaskunta (myös Yhdistyneen kuningaskunnan erottua EU:sta), sekä seuraavat maat: Albania, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Moldova, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Venäjä, Serbia, Sveitsi, Turkki ja Ukraina

TAULUKKO 3: TAKUUVAATIMUKSEN ESITTÄMINEN

1) MITÄ TIETOJA TAKUUTAPAUKSESSA ON TOIMITETTAVA?

Takuun edunsaaja voi esittää takuuvaatimuksen lähettämällä seuraavat tiedot LEDVANCE-yhtiöön tai asianmukaiseen paikallisesti vastuussa olevaan LEDVANCE-konsernin yritykseen (LEDVANCE-yritys) ennen takuuajan päättymistä:

a) reklamaatio, joka sisältäen vähintään seuraavat tiedot:
– takuun edunsaajan yritys, sukunimi ja voimassa oleva postiosoite
– LEDVANCEn suorien asiakkaiden on lisäksi annettava takuun edunsaajan LEDVANCE-asiakasnumero
– takuutuotteen tuotetiedot (erityisesti ja näihin rajoittumatta: tuotteen nimi, tuotenumero (EAN) / Sähkönumero / tuotteen tunnistekoodi (IC), ostettu määrä ja takuuvaatimuksen kohteena oleva määrä)
– reklamaation syy

b) alkuperäisen laskun tai lähetyslistan kopio takuutuotteelle tai – vain LEDVANCEn suorilta asiakkailta – kopio alkuperäisestä LEDVANCE-saapumisilmoituksesta.

Takuutuotetta ei tarvitse rekisteröidä.

Viallisen takuutuotteen palautus pyynnöstä:
Viallista takuutuotetta ei aluksi tarvitse palauttaa. Kussakin takuutapauksessa asianmukainen paikallisesti vastuullinen LEDVANCE-yritys pidättää kuitenkin oikeuden vaatia viallisen takuutuotteen palauttamista. Silloin viallinen takuutuote on palautettava kokonaisuudessaan postitse paketissa, jossa on riittävä postimaksu maksettuna ja joka estää tuotteen vahingoittumisen.

2) KENELLE TAKUUVAATIMUS OSOITETAAN?

Takuuvaatimuksen käsittelee ja takuukorvauksen myöntää näiden takuuehtojen mukaisesti asianmukainen paikallisesti vastuullinen LEDVANCE-yritys, joka löytyy seuraavan linkin maaluettelosta: www.ledvance.com/guarantee-country-list. Takuutapauksen maa on se takuualueeseen kuuluva maa, jossa takuun edunsaaja osti takuutuotteen.

3) MISSÄ MUODOSSA TAKUUVAATIMUS ON ESITETTÄVÄ?

Takuuvaatimus on lähetettävä

a) kirjallisesti postitse tai sähköpostilla, riittävä postimaksu maksettuna asianmukaiseen paikallisesti vastuulliseen LEDVANCE-yritykseen tai

b) – vain jos maaluettelossa www.ledvance.com/guarantee-country-list on verkkoreklamaatiolomakkeen internetlinkki kyseisen takuutapausmaan kohdalla – kyseisellä verkkoreklamaatiolomakkeella.

Takuuvaatimusta ei voi tehdä muilla keinoin (esim. sähköpostilla, puhelinsoitolla tai faksilla).

1. Soveltamisala, takaaja ja takuun edunsaaja

1.1. LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching, Saksa (jäljempänä ”LEDVANCE”) myöntää täten yksinomaan taulukossa TAULUKKO 1 kuvaillun takuun taulukossa määritetyille takuutuotteille ja takuuajoille.

1.2. Takuun edunsaajat ovat Saksan Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) -siviililain 14 §:n määrityksen mukaisia yrittäjiä, jotka ovat ostaneet takuutuotteen luettelosta TAULUKKO 1 ja takuu on tullut voimaan taulukon TAULUKKO 2 mukaisesti näiden takuuehtojen voimassaoloaikana takuualueella, joka määritellään taulukossa TAULUKKO 2 (jäljempänä ”takuualue”). Lisäksi edellytetään, että ostos tehtiin kaupallisiin tai itsenäisen ammatinharjoittamisen tarkoituksiin (esim. kaupalliseen käyttöön, kaupalliseen jälleenmyyntiin tai kaupalliseen asennukseen kolmansille osapuolille). Saman takuutuotteen samasta takuutapauksesta voidaan esittää takuuvaatimus vain kerran yhden takuun edunsaajan toimesta, ei useita kertoja myyntiketjun eri takuun edunsaajien toimesta.

1.3. Näitä takuuehtoja sovelletaan yksinomaan ja tyhjentävästi takuuseen, joka on määritetty taulukossa TAULUKKO 1 näiden takuuehtojen voimaantulosta alkaen takuualueella, joka on määritetty taulukossa TAULUKKO 2. Kaikki muut voimassaolevat takuut LEDVANCE-tuotteille, jotka on ostettu ennen näiden takuuehtojen voimaantuloa tai takuualueen ulkopuolella, pysyvät muuttumattomina, ja niiden takuun edunsaajalla on edelleen oikeus esittää takuuvaatimuksia tuotteen takuuaikana sovellettavien takuuehtojen mukaisesti.

2. Takuun kohde ja edellytykset

2.1. Sillä ehdolla, että taulukon TAULUKKO 1 mukaista enimmäispolttoaikaa ei ole ylitetty, LEDVANCE takaa näiden takuuehtojen mukaisesti, että kyseinen takuutuote – kohdasta 2.2 riippuen – ei sisällä valmistus- tai materiaalivikoja määritetyn takuuajan aikana.

2.2. Takuu koskee yksinomaan alkuperäisessä pakkauksessa toimitettua alkuperäistä takuutuotetta ja sen alkuperäispakkaukseen sisältyneitä lisävarusteita (jos sellaisia on). Takuu ei kata käytettyjä tuotteita, vaihdettavia valonlähteitä (lamput) ja alkuperäispakkaukseen sisältyneitä paristoja tai akkuja (jos sellaisia on).

2.3. Takuuvaatimus on kelvollinen vain, jos takuutuotetta on kaikkina aikoina käytetty tuoteselosteen sallimin käyttötavoin ja sen asennuksessa, käyttöönotossa ja käytössä on noudatettu asennus- ja käyttöohjeita.

2.4. Takuuaika alkaa sinä päivänä, kun takuun edunsaaja ostaa tuotteen.

3. Takuun voimassaolon rajoitukset

Takuuvaatimusta ei voi tehdä erityisesti (mutta näihin rajoittumatta) seuraavissa tapauksissa:

a) Vain vähäinen ja merkityksetön takuutuotteen vaurio tai vika (esim. yksi monista LED-siruista tai LED-kennon valoista on sammunut).

b) Valmistajan ilmoittama takuutuotteen tavanomaisen käyttöiän umpeutuminen takuuaikana ja/tai tuotetyypille tavanomainen takuutuotteen valovirran vähentyminen valmistajan antamien tietojen mukaisesti (erityisesti, mutta tähän rajoittumatta, L- ja/tai B-arvon käyttöikätiedot, kuten L70/B20).

c) Tuotetyypille tavanomaiset takuutuotteen värilämpötilan muutokset.

d) Takuutuotteen luontainen kuluminen.

e) Takuutuotteen virheellinen tai asiaton käyttö.

f) Takuutuotteen käyttö ei-hyväksyttävässä tai asiattomassa käyttöympäristössä (esim. liiallinen kosteus, kuumuus, kylmyys tai pöly, syövyttävät ympäristöt tai jos sisävalaisin altistetaan suoralle auringonvalolle liiallisesti).

g) Vahingot tai viat, jotka johtuvat sallittujen lämpötilarajojen, kytkentäkertojen tai jännitearvojen ylittymisestä tai huonolaatuisesta verkkovirrasta (esim. jännitepiikkejä tai ali- tai ylijännitettä).

h) Sikäli kuin takuun edunsaaja tai kolmas osapuoli on muuttanut tai korjannut takuutuotetta tai käyttänyt sitä yhdessä takuun edunsaajan tai kolmannen osapuolen tuotteiden tai ohjelmistojen kanssa ilman LEDVANCEn etukäteen myöntämää nimenomaista kirjallista suostumusta.

i) Takuun edunsaajan tai kolmannen osapuolen aiheuttamat vahingot tai viat.

j) Ylivoimaiseksi esteeksi katsottava ennakoimaton tapahtuma, joka ei ole LEDVANCEN vaikutuksen piirissä ja josta LEDVANCE ei ole vastuussa (esim. luonnonkatastrofit).

4. Takuukorvaus

4.1. Takuukorvaus myönnetään takuun edunsaajalle kohdan 1.2 mukaisesti, kun

a) valmistus- tai materiaalivirhe kohdan 2.1 mukaisesti on tapahtunut takuuaikana ja muut kohdan 2 takuuehdot täyttyvät,

b) ei ole mitään syytä kohdan 3 mukaisille takuun voimassaolon rajoituksille, ja

c) takuun edunsaaja on noudattanut takuuvaatimuksen esittämisessä taulukkoa TAULUKKO 3.

4.2. LEDVANCEn tarjoamana takuukorvausvaihtoehtona on yksinomaan ja ainoastaan

a) maksutta tarjottu korvaava tuote ehdoin, jotka on määritetty kohdassa 4.3, tai

b) – vain, jos takuun edunsaaja on LEDVANCEn suora asiakas – ostohinnan suuruinen hyvityslasku takuun edunsaajan asiakastilille.

LEDVANCEn suora asiakas on asiakas, joka on ostanut takuutuotteen suoraan LEDVANCElta tai takuualueelle rekisteröidyltä LEDVANCE-yritykseltä (eikä jälleenmyyjältä tai muulta kolmannelta osapuolelta).

4.3. Jos takuukorvauksena on tuotetoimitus, LEDVANCE pidättää oikeuden tarjota vastaavan korvaavan tuotteen, jonka ominaisuudet, tekniset tiedot ja muotoilu voivat poiketa takuutuotteesta. Korvaava tuote toimitetaan yksinomaan takuualueella.

4.4. Takuuvaatimus ja takuukorvaus eivät erityisesti (näihin rajoittumatta) sisällä seuraavia asioita:

a) takuutuotteen korjaaminen

b) viallisen takuutuotteen palauttamisesta aiheutuvien kulujen korvaaminen – katso TAULUKKO 3,

c) asennus-, purku-, kuljetus-, maantie-, työvoima-, suunnittelu-, projektinhallinta-, materiaali- tai vianmäärityskulujen korvaaminen tai

e) muut vahingonkorvaus- tai kulukorvausvaateet (esim. kuljetus- tai seurannaisvahingoista tai tulonmenetyksistä).

4.5. LEDVANCE pidättää oikeuden tarkastaa takuuvaatimuksen kelvollisuuden kaikissa takuutapauksissa.

4.6. Takuuvaatimuksen käsittelee ja takuukorvauksen myöntää näiden takuuehtojen mukaisesti

– LEDVANCE Saksan takuutapauksissa ja

– asianmukainen paikallisesti vastuullinen LEDVANCE-konsernin yritys taulukosta TAULUKKO 3 (jäljempänä ”LEDVANCE-yritys”), kun takuutapauksen takuualue on Saksan ulkopuolella.

Takuutapauksen maa on se takuualueeseen kuuluva maa, jossa takuun edunsaaja osti takuutuotteen.

4.7. Yleensä takuun edunsaaja saa takuukorvauksen yhden kuukauden kuluessa takuuvaatimuksen asianmukaisesta esittämisestä.

4.8. Takuukorvauksen myöntäminen ei pidennä tai uusi alkuperäistä takuuaikaa.

5. Lakisääteisten vaatimusten pidättäminen

Nämä takuuehdot ja niillä myönnetty takuu eivät millään muotoa rajoita takuun edunsaajan lakisääteisiä vaatimuksia ja oikeuksia, jotka ovat voimassa takuun piirissä ja Saksan tuotevastuulain (ProdHaftG) nojalla. Näitä lakisääteisiä vaatimuksia ja oikeuksia sovelletaan näistä takuuehdoista ja takuuvaatimuksista riippumatta ja niiden rinnalla.

6. Sovellettava laki ja oikeudenkäyttöalue

6.1. Näihin takuuehtoihin sovelletaan yksinomaan Saksan liittotasavallan lakia, paitsi niiltä osin, kun YK:n kansainvälisen kauppalain (CISG) ja kansainvälisen yksityisoikeuden säännökset ovat voimassa.

6.2. Kun takuun edunsaaja on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto, kaikissa näihin takuuehtoihin perustuvissa tai niihin liittyvissä kiistoissa yksinomaisena oikeudenkäyttöalueena on München, Saksa. Yksinomaisia oikeudenkäyttöalueita koskevat pakolliset lakisääteiset säännökset ovat edelleen voimassa.

7. Takuuehtojen muuttaminen

LEDVANCE pidättää oikeuden milloin tahansa oman harkintansa mukaan muuttaa tai muokata näitä takuuehtoja. Muutetut tai muokatut takuuehdot vaikuttavat vain voimaantulohetkestä eteenpäin. Tässä tilanteessa kaikki voimassa olevat, nykyisiin ehtoihin perustuvat takuut pysyvät muuttumattomina, ja kyseisen takuun edunsaajalla on edelleen oikeus esittää takuuvaatimus takuuaikana näiden nykyisten takuuehtojen mukaisesti.

Jaa sivu sosiaalisessa mediassa