Ammattikäyttö

LEDVANCE GMBH:N BIOLUX HCL -JÄRJESTELMÄN TAKUUEHDOT

AMMATTIASIAKKAILLE

(Version päiväys: maaliskuu 2020)

TAULUKKO 1: BIOLUX HCL -JÄRJESTELMÄN TAKUU AMMATTIASIAKKAILLE

TAKUUAIKA TAKUUJÄRJESTELMÄ
5 vuotta
(kun BIOLUX HCL -OHJAUSYKSIKKÖÄ käännetään yhteensä enintään 7 200° päivässä*)
LEDVANCEn BIOLUX HCL -järjestelmä koostuu yksinomaan seuraavista yhteen liitetyistä BIOLUX HCL -järjestelmän komponenteista:

a) BIOLUX HCL -OHJAUSYKSIKKÖ

b) enintään 20 valaisinta, joiden tyyppi on
• BIOLUX HCL PANEL- valaisin ja/tai
• BIOLUX HCL DOWNLIGHT -valaisin.
*Erilaisia esiohjelmoituja valaistustunnelmia voidaan valita kääntämällä BIOLUX HCL -ohjausyksikköä vaihtelevissa määrin myötä- tai vastapäivään. BIOLUX HCL -ohjausyksikköä saa kääntää myötä- tai vastapäivään yhteensä enintään 7 200 astetta (vastaa 20 täyttä 360 asteen kierrosta) päivässä (kaikki käyttötoimenpiteet yhteenlaskettuna).

TAULUKKO 2: VOIMAANTULO JA TAKUUALUE

Näiden takuuehtojen voimaantulopäivä: 16. maaliskuuta 2020
Takuualue: Euroopan talousalueen (ETA) maat, mukaan lukien Yhdistynyt kuningaskunta (myös Yhdistyneen kuningaskunnan erottua EU:sta), sekä seuraavat maat: Albania, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Kosovo, Moldova, Montenegro, Pohjois-Makedonia, Venäjä, Serbia, Sveitsi, Turkki ja Ukraina

TAULUKKO 3: TAKUUVAATIMUKSEN ESITTÄMINEN

1. MITÄ TIETOJA TAKUUTAPAUKSESSA ON TOIMITETTAVA?

Takuun edunsaaja voi esittää takuuvaatimuksen lähettämällä seuraavat tiedot LEDVANCE-yhtiöön tai asianmukaiseen paikallisesti vastuussa olevaan LEDVANCE-konsernin yritykseen (LEDVANCE-yritys) ennen takuuajan päättymistä:

a) reklamaatio, joka sisältäen vähintään seuraavat tiedot:
– takuun edunsaajan yritys, etunimi, sukunimi ja voimassa oleva postiosoite
– LEDVANCEn suorien asiakkaiden on lisäksi annettava takuun edunsaajan LEDVANCE-asiakasnumero
– viallisten järjestelmän osien tuotetiedot (erityisesti ja näihin rajoittumatta: tuotteen nimi, tuotenumero (EAN) / Sähkönumero / tuotteen tunnistekoodi (IC), ostettu määrä ja takuuvaatimuksen kohteena oleva määrä)
– reklamaation syy

b) alkuperäisen laskun tai lähetyslistan kopio viallisille järjestelmäkomponenteille.

Takuujärjestelmää tai sen komponentteja ei tarvitse rekisteröidä.

Järjestelmän komponenttien palauttaminen ja/tai lisätietojen tai lisäasiakirjojen toimittaminen pyydettäessä:
Aluksi järjestelmän komponentteja ei tarvitse palauttaa. Kussakin takuutapauksessa asianmukainen paikallisesti vastuullinen LEDVANCE-yritys pidättää kuitenkin oikeuden vaatia
a) viallisen ja/tai muiden järjestelmäkomponenttien palauttamista ja/tai
b) takuujärjestelmää tai muita järjestelmän komponentteja koskevia lisätietoja (esim. tuotteen nimi tai EAN/IC) ja/tai lisäasiakirjoja (esim. kopio alkuperäisestä laskusta).

Silloin pyydetyt järjestelmän komponentit on palautettava kokonaisuudessaan postitse paketissa, jossa on riittävä postimaksu maksettuna ja joka estää tuotteen vahingoittumisen, ja pyydetyt lisätiedot ja -asiakirjat on toimitettava viivytyksettä.

2) KENELLE TAKUUVAATIMUS OSOITETAAN?

Takuuvaatimuksen käsittelee ja takuukorvauksen myöntää näiden takuuehtojen mukaisesti asianmukainen paikallisesti vastuullinen LEDVANCE-yritys, joka löytyy seuraavan linkin maaluettelosta: www.ledvance.com/guarantee-country-list. Takuutapauksen maa on se takuualueeseen kuuluva maa, jossa takuun edunsaaja osti takuujärjestelmän.

3) MISSÄ MUODOSSA TAKUUVAATIMUS ON ESITETTÄVÄ?

Takuuvaatimus on lähetettävä

a) kirjallisesti postitse tai sähköpostilla, riittävä postimaksu maksettuna asianmukaiseen paikallisesti vastuulliseen LEDVANCE-yritykseen.


b) – vain jos maaluettelossa www.ledvance.com/guarantee-country-list on linkki verkkoreklamaatiolomakkeeseen kyseisen takuutapausmaan kohdalla – kyseisellä verkkoreklamaatiolomakkeella.

Takuuvaatimusta ei voi tehdä muilla keinoin (esim. sähköpostilla, puhelinsoitolla tai faksilla).

1. Soveltamisala, takaaja ja takuun edunsaaja

1.1. LEDVANCE GmbH, Parkring 29-33, 85748 Garching, Saksa (jäljempänä ”LEDVANCE”) myöntää täten yksinomaan taulukossa TAULUKKO 1 kuvaillun takuun taulukossa määritetylle takuujärjestelmälle ja takuuajalle.

1.2. Takuun edunsaajat ovat Saksan Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) -siviililain 14 §:n määrityksen mukaisia yrittäjiä, jotka ovat ostaneet takuujärjestelmän taulukon TAULUKKO 1 ja takuu on tullut voimaan taulukon TAULUKKO 2 mukaisesti näiden takuuehtojen voimassaoloaikana takuualueella, joka määritellään taulukossa TAULUKKO 2 (jäljempänä ”takuualue”). Lisäksi edellytetään, että ostos tehtiin kaupallisiin tai itsenäisen ammatinharjoittamisen tarkoituksiin (esim. kaupalliseen käyttöön, kaupalliseen jälleenmyyntiin tai kaupalliseen asennukseen kolmansille osapuolille). Samaa järjestelmän komponenttia koskevasta samasta takuutapauksesta voidaan esittää takuuvaatimus vain kerran yhden takuun edunsaajan toimesta, ei useita kertoja myyntiketjun eri takuun edunsaajien toimesta.

1.3. Näitä takuuehtoja sovelletaan yksinomaan ja tyhjentävästi järjestelmätakuuseen, joka on määritetty taulukossa TAULUKKO 1 näiden takuuehtojen voimaantulosta alkaen takuualueella, joka on määritetty taulukossa TAULUKKO 2. Kaikki muut voimassaolevat LEDVANCE-tuotteiden takuut pysyvät muuttumattomina, ja niiden takuun edunsaajalla on edelleen oikeus esittää takuuvaatimuksia tuotteen takuuaikana sovellettavien takuuehtojen mukaisesti.

2. Takuun kohde

2.1. Järjestelmätakuun kohteena on koko takuujärjestelmä, joka koostuu yksinomaan yhteen liitetyistä järjestelmän komponenteista (katso TAULUKKO 1). Siihen sisältyvät sisäänrakennettu tai toimitettu laiteohjelmisto/ohjelmisto ja kaikki oikein asennetut korjaustiedostot, virheiden korjaukset, päivitykset ja/tai versiopäivitykset.

2.2. Järjestelmän takuuseen ja takuuvaatimuksiin eivät sisälly LEDVANCEn, takuun edunsaajan tai kolmannen osapuolen laitteet, tuotteet, laiteohjelmistot, ohjelmistot tai mobiilisovellukset, jotka eivät ole järjestelmän komponentteja taulukosta TAULUKKO 1 ja/tai eivät ole järjestelmätakuun kohteita, jotka määritellään kohdassa 2.1 (jäljempänä yhteisesti ”Järjestelmätakuuseen kuulumattomat tuotteet”). LEDVANCE ei hyväksy mitään vastuuta tai korvausvelvollisuutta eikä anna minkäänlaista takuuta, joka koskee takuun edunsaajan tai kolmannen osapuolen järjestelmätakuuseen kuulumattomia tuotteita, niiden käyttöä tai tästä käytöstä mahdollisesti aiheutuvia häiriöitä, vahinkoja tai vikoja (esim. virukset tai muut haittaohjelmat).

2.3. Järjestelmätakuu koskee yksinomaan alkuperäisessä pakkauksessa toimitettuja alkuperäisiä järjestelmän komponentteja ja alkuperäispakkaukseen sisältyneitä lisävarusteita (jos sellaisia on). Järjestelmätakuu ei kata käytettyjä tuotteita, vaihdettavia valonlähteitä (lamput) eikä alkuperäispakkaukseen sisältyneitä paristoja tai akkuja (jos sellaisia on).

2.4. BIOLUX-sovellus on pakollinen ja sallittu takuujärjestelmän käyttöönotossa ja asennuksessa. BIOLUX-sovelluksen käyttöön sovelletaan yksinomaan BIOLUX-sovelluksen käyttöehtoja, jotka näytetään sovelluksen asennuksen yhteydessä ja ovat sovelluksessa luettavissa. BIOLUX-sovellus tai mitkään BIOLUX-sovelluksen käytöstä tai sen käyttöehtojen rikkomisesta aiheutuvat häiriöt, vahingot tai viat eivät sisälly tähän järjestelmätakuuseen ja sen takuuvaatimuksiin.

3. Takuun edellytykset

3.1. Edellyttäen, että

a) järjestelmän komponentteja on käytetty jatkuvasti kokonaisvaltaisena takuujärjestelmänä kohdan 2.1 mukaisesti koko takuuajan ja

b) enimmäiskääntöastetta (katso TAULUKKO 1) ei ole ylitetty,
LEDVANCE takaa näiden takuuehtojen mukaisesti järjestelmätakuun puitteissa, että takuujärjestelmässä ei ole valmistus- tai materiaalivikoja takuuajan aikana.

3.2. Tähän järjestelmätakuuseen pohjautuvia takuuvaatimuksia ei voi esittää, jos yksittäisiä järjestelmän komponentteja käytetään takuuajalla pysyvästi tai väliaikaisesti

a) yksittäisenä erillisenä tuotteena takuujärjestelmän ulkopuolella tai

b) yhdessä järjestelmätakuuseen kuulumattoman tuotteen (katso kohta 2.2) kanssa (poikkeuksena BIOLUX-sovellus).
Edellä mainittu ehto on voimassa, vaikka järjestelmätakuuseen kuulumaton tuote olisi LEDVANCE-tuote. Kaikki mahdolliset olemassa olevat tällaisten järjestelmätakuuseen kuulumattomien LEDVANCE-tuotteiden erilliset takuut säilyvät ennallaan.

3.3. Takuuvaatimus on kelvollinen vain, jos takuujärjestelmää on kaikkina aikoina käytetty tuoteselosteen sallimin käyttötavoin ja sen asennuksessa, käyttöönotossa ja käytössä on noudatettu asennus- ja käyttöohjeita.

3.4. Takuuaika alkaa sinä päivänä, kun takuun edunsaaja ostaa tuotteen. Jos yksittäiset järjestelmän komponentit ostettiin eri päivinä, takuuaika alkaa ensimmäisenä ostetun järjestelmäkomponentin ostopäivästä.

4. Takuun voimassaolon rajoitukset

Takuuvaatimusta ei voi tehdä erityisesti (mutta näihin rajoittumatta) seuraavissa tapauksissa:

a) Vain vähäinen ja merkityksetön takuujärjestelmän tai sen komponentin vaurio tai vika (esim. yksi monista LED-siruista tai LED-kennon valoista on sammunut).

b) Valmistajan ilmoittama järjestelmäkomponentin tavanomaisen käyttöiän umpeutuminen takuuaikana ja/tai tuotetyypille tavanomainen järjestelmäkomponentin valovirran vähentyminen valmistajan antamien tietojen mukaisesti (erityisesti, mutta tähän rajoittumatta, L- ja/tai B-arvon käyttöikätiedot, kuten L70/B20).

c) Tuotetyypille tavanomaiset muutokset järjestelmäkomponentin värilämpötilassa.

d) Takuujärjestelmän tai sen komponentin luontainen kuluminen.

e) Takuujärjestelmän tai sen komponentin virheellinen tai asiaton käyttö.

f) Takuujärjestelmän tai sen komponentin käyttö ei-hyväksyttävässä tai asiattomassa käyttöympäristössä (esim. liiallinen kosteus, kuumuus, kylmyys tai pöly, syövyttävät ympäristöt tai jos sisävalaisin altistetaan suoralle auringonvalolle liiallisesti).

g) Vahingot tai viat, jotka johtuvat sallittujen lämpötilarajojen, kytkentäkertojen tai jännitearvojen ylittymisestä tai huonolaatuisesta verkkovirrasta (esim. jännitepiikkejä tai ali- tai ylijännitettä).

h) Sikäli kuin takuun edunsaaja tai kolmas osapuoli on muuttanut tai korjannut takuujärjestelmää tai sen komponenttia ilman LEDVANCEn etukäteen myöntämää nimenomaista kirjallista suostumusta.

i) Takuun edunsaajan tai kolmannen osapuolen aiheuttamat vahingot tai viat.

j) Ylivoimaiseksi esteeksi katsottava ennakoimaton tapahtuma, joka ei ole LEDVANCEN vaikutuksen piirissä ja josta LEDVANCE ei ole vastuussa (esim. luonnonkatastrofit).

5. Takuukorvaus

5.1. Takuukorvaus myönnetään takuun edunsaajalle kohdan 1.2 mukaisesti, kun

a) valmistus- tai materiaalivirhe kohdan 3.1 mukaisesti on tapahtunut takuuaikana ja muut kohdan 2 ja kohdan 3 takuuehdot täyttyvät,

b) ei ole mitään syytä kohdan 4 mukaisille takuun voimassaolon rajoituksille, ja

c) takuun edunsaaja on noudattanut takuuvaatimuksen esittämisessä taulukkoa TAULUKKO 3.

5.2. LEDVANCEn tarjoamana takuukorvausvaihtoehtona on yksinomaan ja ainoastaan

a) maksutta tarjottu korvaava tuote ehdoin, jotka on määritetty kohdassa 5.3, tai

b) – vain, jos takuun edunsaaja on LEDVANCEn suora asiakas – ostohinnan suuruinen hyvityslasku takuun edunsaajan asiakastilille.

Takuukorvaus myönnetään vain kullekin yksittäiselle vialliselle järjestelmäkomponentille, ei koko takuujärjestelmälle. LEDVANCEn suora asiakas on asiakas, joka on ostanut takuujärjestelmän suoraan LEDVANCElta tai takuualueelle rekisteröidyltä LEDVANCE-yritykseltä (eikä jälleenmyyjältä tai muulta kolmannelta osapuolelta).

5.3. Jos takuukorvauksena on tuotetoimitus, LEDVANCE pidättää oikeuden tarjota vastaavan korvaavan tuotteen, jonka ominaisuudet, tekniset tiedot ja muotoilu voivat poiketa kyseisestä järjestelmän komponentista. Korvaava tuote toimitetaan yksinomaan takuualueella.

5.4. Takuuvaatimus ja takuukorvaus eivät erityisesti (näihin rajoittumatta) sisällä seuraavia asioita:

a) takuujärjestelmän tai yksittäisten järjestelmäkomponenttien korjaaminen,

b) järjestelmäkomponentin palautuskulujen korvaaminen – katso TAULUKKO 3,

c) asennus-, purku-, kuljetus-, maantie-, työvoima-, suunnittelu-, projektinhallinta-, materiaali- tai vianmäärityskulujen korvaaminen tai

d) muut vahingonkorvaus- tai kulukorvausvaateet (esim. kuljetus- tai seurannaisvahingoista tai tulonmenetyksistä).

5.5. LEDVANCE pidättää oikeuden tarkastaa takuuvaatimuksen kelvollisuuden kaikissa takuutapauksissa.

5.6. Takuuvaatimuksen käsittelee ja takuukorvauksen myöntää näiden takuuehtojen mukaisesti

– LEDVANCE Saksan takuutapauksissa ja

– asianmukainen paikallisesti vastuullinen LEDVANCE-konsernin yritys taulukosta TAULUKKO 3 (jäljempänä ”LEDVANCE-yritys”), kun takuutapauksen takuualue on Saksan ulkopuolella.

Takuutapauksen maa on se takuualueeseen kuuluva maa, jossa takuun edunsaaja osti takuujärjestelmän.

5.7. Yleensä takuun edunsaaja saa takuukorvauksen yhden kuukauden kuluessa takuuvaatimuksen asianmukaisesta esittämisestä.

5.8. Takuukorvauksen myöntäminen ei pidennä tai uusi alkuperäistä takuuaikaa.

6. Lakisääteisten vaatimusten pidättäminen

Nämä takuuehdot ja niillä myönnetty järjestelmätakuu eivät millään muotoa rajoita takuun edunsaajan lakisääteisiä vaatimuksia ja oikeuksia, jotka ovat voimassa takuun piirissä ja Saksan tuotevastuulain (ProdHaftG) nojalla. Näitä lakisääteisiä vaatimuksia ja oikeuksia sovelletaan näistä takuuehdoista ja takuuvaatimuksista riippumatta ja niiden rinnalla.

7. Sovellettava laki ja oikeudenkäyttöalue

7.1. Näihin takuuehtoihin sovelletaan yksinomaan Saksan liittotasavallan lakia, paitsi niiltä osin, kun YK:n kansainvälisen kauppalain (CISG) ja kansainvälisen yksityisoikeuden säännökset ovat voimassa.

7.2. Kun takuun edunsaaja on kauppias, julkisoikeudellinen oikeushenkilö tai julkisoikeudellinen erityisrahasto, kaikissa näihin takuuehtoihin perustuvissa tai niihin liittyvissä kiistoissa yksinomaisena oikeudenkäyttöalueena on München, Saksa. Yksinomaisia oikeudenkäyttöalueita koskevat pakolliset lakisääteiset säännökset ovat edelleen voimassa.

8. Takuuehtojen muuttaminen

LEDVANCE pidättää oikeuden milloin tahansa oman harkintansa mukaan muuttaa tai muokata näitä takuuehtoja. Muutetut tai muokatut takuuehdot vaikuttavat vain voimaantulohetkestä eteenpäin. Tässä tilanteessa kaikki voimassa olevat, nykyisiin ehtoihin perustuvat takuut pysyvät muuttumattomina, ja kyseisen takuun edunsaajalla on edelleen oikeus esittää takuuvaatimus takuuaikana näiden nykyisten takuuehtojen mukaisesti.

Jaa sivu sosiaalisessa mediassa