Ammattilainen
Maa
EU-säädökset

EU-säädökset

Viime vuosina EU on ajanut siirtymistä kestävämpiin ja energiatehokkaampiin ratkaisuihin. Valaistusteollisuus on mukana tässä merkittävässä siirtymässä kohti yhdistettyjä ja mukautettuja tuotteita, joiden hyötysuhde kasvaa jatkuvasti ja jotka ovat kiertotalouden periaatteiden mukaisia.

Säädöstä toimeenpanemalla edistämme energiatehokkaita valaistusmenetelmiä, jotka hyödyttävät sekä maailmanlaajuista ympäristöä että ihmisten viihtyvyyttä, terveyttä ja turvallisuutta.

LEDVANCE tarjoaa jo laajan valikoiman suorituskykyisiä vaihtoehtoja ja suunnittelee parhaillaan innovatiivisia, tuotteen elinkaarta parantavia valaistustekniikoita.

EKOSUUNNITTELUA KOSKEVAT EU-SÄÄDÖKSET

Mitä on ekosuunnittelu?

Ekosuunnittelu voidaan ymmärtää ympäristöystävälliseksi tuotesuunnitteluksi, jossa pyrkimyksenä on vähentää tuotteen ympäristövaikutusta sen koko eliniän ajan.

OLE EKOLOGINEN – AJATTELE MAAILMANLAAJUISESTI: LEDVANCEn ekosuunnittelu

Meille on tärkeää kehittää ekologisesti valveutuneita tuotteita, jotta voimme auttaa maapallon resurssien kestävässä suojelussa. Laatutuotteiden luominen perustuu tähän filosofiaan, jolle on ominaista pitkä elinikä ja erinomainen energiatehokkuus.

LEDVANCE varmistaa, että tuotteen ympäristöjalanjälki on mahdollisimman pieni. Tuotteen koko elinkaari ideasta kierrätykseen perustuu kestävään kehitykseen.

Muokkaukset 2019

Asetus EU 2019/2020 säätelee tuotteen vähimmäishyötysuhdetta ekosuunnitteludirektiivin puitteissa ja tekee yhteenvedon kaikista tämän aihealueen aiemmista määräyksistä.

Asetus vaikuttaa seuraaviin lamppuihin:

 • Halogeeni G9, G4 ja GY6.35 1. syyskuuta 2023 alkaen
 • Lineaariset T8-loistelamput (2 jalkaa, 4 jalkaa, 5 jalkaa) 1. syyskuuta 2023 alkaen
 • Pienloistelamput, joissa on integroidut ohjauslaitteet (E27, E14, B22d) 1. syyskuuta 2021 alkaen
 • Lineaariset T12-loistelamput 1. syyskuuta 2012 alkaen
 • Halogeeni R7s > 2700 lm 1. syyskuuta 2021 alkaen

Energiatehokkaat LED-korvaajat:

ENERGIAMERKINTÖJÄ KOSKEVAT EU-SÄÄDÖKSET

Värikoodatut energiatehokkuusasteikot havainnollistavat tuotteiden energiankulutusta ja auttavat asiakkaita Euroopassa ostamaan energiatehokkaita tuotteita. LEDVANCE varmistaa jo ennestään hyvän läpinäkyvyyden paljon tietoa sisältävillä tuotepakkauksilla ja kiinnittää samalla huomiota pakkauksiin käytettyihin resursseihin.

MUOKKAUKSET 2019

Asetus EU 2019/2015 on valaistusalan energiamerkintöjä koskevan asetuksen tarkistus. Se koskee kaikkia valonlähteitä muutamin poikkeuksin.

Tärkeimmät muutokset:

 • 1. syyskuuta 2021 alkaen energialuokat A–G tulevat jälleen käyttöön, mutta uusin hyötysuhdevaatimuksin.
 • Tulevaisuudessa kaikki valonlähteet saavat merkinnät, joissa on samat luokkakohtaiset hyötysuhdevaatimukset. Merkintöjä ei enää laiteta valaisimiin, joiden valonlähteet tai liitäntälaitteet voi vaihtaa.
 • Valaisimet, joissa on täysin sisäänrakennetut eli ei-vaihdettavat komponentit, katsotaan valonlähteiksi. Niihin vaaditaan sen vuoksi jälleen energiamerkintä 1. syyskuuta 2021 alkaen.
 • 25. joulukuuta 2019 lähtien merkintä ei ole enää pakollinen valaisimissa.

Euroopan unioni julkaisi 5. joulukuuta 2019 Euroopan unionin virallisessa lehdessä uuden delegoidun asetuksen (EU) 2019/2015. Se täydentää Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2017/1369 valonlähteiden energiamerkintöjen osalta ja kumoaa komission delegoidun asetuksen (EU) 874/2012. Delegoidun asetuksen 9 artikla kumoaa delegoidun asetuksen (EU) 874/2012 3 artiklan 2 kohdan ja 4 artiklan 2 kohdan 25. joulukuuta 2019 alkaen. Nämä kaksi kumottua artiklaa sisälsivät toimittajan ja jakelijan velvollisuudet loppukäyttäjille markkinoitujen valaisimien osalta. Ne on jätetty pois ilman korvaavia ehtoja, kunnes delegoitu asetus (EU) N:o 2019/2015 tulee kokonaisuudessaan voimaan 1. syyskuuta 2021. Näille valaisimille ei siis ole pakollisia merkintöjä 25. joulukuuta 2019 lähtien. Näin ollen tästä päivästä alkaen ei ole olemassa oikeudellista perustetta delegoidun asetuksen (EU) N:o 874/2012 3 artiklan 2 kohdassa ja 4 artiklan 2 kohdassa vaadittujen asiakirjojen ja merkintöjen toimittamiseen. Siksi pyydämme ymmärrystä sen suhteen, että valmistajana emme saa enää toimittaa niitä asiakkaille.

Poikkeukset:

 • hätäkäyttöön tarkoitetut tuotteet
 • akkujen ja paristojen valonlähteet
 • alkuperäinen taideteos
 • kuljetus- ja puolustusalan laitteet ja ajoneuvot
 • näytöt
 • lääketieteelliset laitteet
 • merenkulkualan laitteet.

Blanko-käyttökustannuslaskuri lampuille

Vertaa erilaisia lampputeknologioita ja laske hetkessä mahdolliset energia- ja kustannussäästöt sekä projektin takaisinmaksuajat!

Jaa sivu sosiaalisessa mediassa